Ziarul

  Programul TV      curs BNR    propune o publicatie     trimite o stire    

Reviste romanesti - Reviste romanesti - Singur

 

Revista "Singur"

Website: http://www.revistasingur.ro

Revista inscrisa in categoria Cultura in judetul Dambovita

Descriere:
Singur - revista de cultura, civilizatie si atitudine morala, prima revista de acest profil din Targoviste.

propune o revista

Ultimele stiri din revista Singur de azi - Revista Singur online


ȘTEFAN DORU DĂNCUȘ: DIN VOLUMUL „SCRUM”

 

***

oare de ce simt în primăvara asta înfiorarea asta?

oare aşa vine moartea în om, prima dată cu picioarele reci

apoi toate ale lui tot mai reci?

merg prin pustiu şi aflu că biblia e acum pe site-uri

de ce să mai scriu eu versuri

mai bine le gândesc şi Dumnezeu le aude

e ca la început pe vremea când puteam vorbi zilnic

El era prezent la masa

comună a erorilor.

oare de ce patul femeii mele mi-e tot mai străin?

de ce n-o mai urăsc de ce mă uit la ea cu blândeţea unui

puşcăriaş pe viaţă?

ar putea să-mi răspundă codrul acesta de sticle goale

anii ăştia plini de scrumiere

din care se înfruptă alţi cerşetori

mi s-ar putea răspunde şoptit:

“ce poezii scrii şi tu, tata”.

oare de ce primăvara asta are centură de castitate?

oare de ce nu mai e putere în “Cântarea cântărilor”

când ştii şi tu iubita mea cât de săraci am fost cândva

dădeam copiilor cele două felii de pâine cu margarină

ne uitam unul la altul în garsoniera ca o cutie de chibrituri

tu plângeai - eu plecam pe străzi sperând că-mi voi găsi serviciu

Dumnezeu nu îndrăznea să se apropie de suferinţa aceea

m-aş fi sinucis dacă ar fi apărut

Adam ar fi murit atunci şi nici lumea asta în care scriu poezii n-ar mai fi   existat

oare de ce nu vine nimeni să-mi spună:

“Spune-ne pentru ce te-ai născut şi lasă-ne”

în primăvara asta ce-aş da-o pe-o pâine

şi din uterul căreia credeţi cu toţii că vă veţi naşte imuni

la versurile mele vitejeşti

sunt atât de slăbit încât iată, intru pe site-uri şi scriu

poate vreun sinucigaş va găsi cuvintele astea risipite

prin bibliile virtuale pe unde a stat ascuns până acum

se va lua la întrecere cu Isus

oare de ce îmi sunt atât de departe păsările de la geam

şi tu iubito şi Tu Doamne de ce nu puteţi face

altă carte sfântă în care păgânul să fiu eu

abandonatul să fiu eu ologul orbul şchiopul să fiu eu?

ori poate că sunt dracul şi mi-am pierdut identitatea

prin grădinile parfumate ale acestei primăveri

ce nu mai are mângâiere şi patimă?

oare de ce?

copiii mei ar putea să răspundă răspicat ceva

dar n-am încredere în ei

sunt drogaţi deja au prizat câteva grame de viaţă

şi vorbesc vrute şi nevrute cu voi, cei asemenea lor.

ar trebui să-mi dau demisia

din funcţia de Ştefan Doru Dăncuş. Ezit

Gheorghe Constantin NISTOROIU: LUCEAFĂRUL din Boteni-Muşcel-PETRE ŢUŢEA (partea a II-a)

                 

 

                                                                               

     „Se-aşterne colb uitarea peste toate;

   Doar două-n veci de veci sînt neschimbate:

   Slăvita-n veacuri vitejească faptă

   Şi-fără moarte-vorba înţeleaptă,

   Căci vorba de-nţelept şi fapta bună

Înfruntă şi viforniţi şi furtună.”

                     (FIRDOUSI)

   Gânditorii creştini ortodocşi dacoromâni, poeţi, filosofi ori teologi au marele merit de a întrupa în Filosofia lor sensul adânc al Ortodoxiei în plenitudinea Adevărului trăit ca Libertate, ambele nemărginiri sălăşluind întru Frumuseţea şi Iubirea cerească.  

   Trebuie să trăieşti profund pentru a-L sluji pe Dumnezeu cu toată Frumuseţea pe care El a creat-o în lume, frumuseţe în care să se reflecte adânc şi virtuţile Neamului.

   Când mai ai însă şi privilegiul divin hărăzit de Dumnezeu să suferi pentru El, pentru Cer şi pentru Neam, în al cărui chip se oglindeşte Voia lui Hristos şi Dragostea Maicii Domnului-Fecioara Maria-Vlaherna Carpatina, cum a fost cazul zecilor de mii de Eroi, de Mistici, de Mucenici, de Mărturisitori, de Aleşi, între care şi Socratele ROMÂN PETRE ŢUŢEA, atunci Dumnezeu revarsă toate darurile împreună cu îmbrăţişarea Dragostei Sale pentru acel Fiu căruia îi călăuzeşte şi îi pregăteşte viitoarea fericire.

   Temniţa regimului samavolnic ateo-comunist pentru foarte mulţi, dar mai ales pentru Petre Ţuţea, a devenit cea mai înaltă Academie, unde cultura, filosofia, spiritualitatea creştin-ortodoxă, poezia, liturghia, eroismul, pedagogia, martiriul, geniul, profetismul, filocalia, mistica, sofianismul s-au întâlnit cu sublimul Inefabil.

   Celula s-a transformat în Chilie, în Aulă, în Amvon, în Altar de înălţare serafică.

   Miracolul retoricii Gânditorului Petre Ţuţea a îmbrăcat creştinismul său cu o uimitoare şi ameţitoare elocinţă în brocartul paideic, raportându-se permanent şi fundamental la esenţă, la broderia filocalică, care a urcat sclipitoarea natură stilistică la modelul apologetic pe o înaltă culme astrală al cărei fenomen era el.

   Dacă în Filosofie l-a întrecut pe anticul Socrate, în Teologie s-a apropiat de PAVEL.

   „Asemeni Sfântului Apostol Pavel, pentru care avea o evlavie deosebită, Ţuţea era un convertit, un trecut de la ceva la altceva în mod fundamental, o figură eroică, un neliniştit... Ţuţea îşi făcea din viaţa lui o permanentă exemplificare; fără pudori inutile sau discreţii stupide, el se livra celuilalt cu o ingenuitate umilitoare.” (Radu Preda, Jurnal cu Petre Ţuţea. Ed. Lumea Credinţei, Bucureşti-2015, p. 10-11)

   „Convertirea” la Petre Ţuţea a însemnat de fapt saltul de la Ucenic la Apostol, adică nu doar cel care-L urmează, ci cel care-L iubeşte jertfindu-se martiric pentru El.

   Petre Ţuţea a trecut prin focul persecuţiilor, prin potopul prigoanelor, intrând în Calvarul închisorilor diabolice ca o „figură eroică”, dar a ieşit şi a rămas un legendar.

   „Neliniştea” Filosofului Petre Ţuţea era urcuşul iluminării sale de la metafizic la mistic, aşa cum marii asceţi şi pustnici ortodocşi daci devin „Nebuni” întru Hristos.

   Pentru această grandioasă lucrare Filosoful creştin ortodox dacoromân trebuie să se menţină pe o tendinţă a Căii simple care ajunge la esenţial, edificând continuu adâncimea trăirii sale şi atitudinea către suprem, către absolut, către veşnicie.

   Ortodoxia înseamnă deopotrivă: dreapta slăvire şi dreapta slujire a lui Dumnezeu.

   „Ortodoxia într-adevăr e religia materialismului sfinţit. Pentru că, pentru Ortodoxie, e foarte scump faptul că Cuvântul a devenit trup, faptul că Cuvântul nu a devenit cuvinte. Aceasta înseamnă că Logosul lui Dumnezeu nu încape în cărţi. Dumnezeu a devenit anume trup. Şi de aceea pentru Ortodoxie e foarte scumpă orice fărâmă de materie care se prelungeşte în ea însăşi, şi nu doar cu efortul personal, ci pentru că uite, Dumnezeu S-a atins de ea. De aceea acolo unde a călcat tălpişoara Maicii Domnului pentru noi este foarte scump.” (Monah Savatie (Baştovoi)/ Nicolae Balotă/ Diacon Andrei Kuraev/ Dumitru Crudu, Ortodoxia pentru Postmodernişti în întrebări şi răspunsuri. Ed. Marineasa, Timişoara-2001, p. 18)

   Mântuitorul Iisus Hristos le-a descoperit Apostolilor Săi şi Ucenicilor lor de-apururea: Filosofii, Poeţii, Prozatorii, Pedagogii, Artiştii şi Teologii frumuseţea dreptei slăviri şi slujiri, adică Ortodoxia, cea care poartă în sânul ei matern: cucernicul, cuviosul, eroul, pedagogul, geniul, conducătorul, martirul, mărturisitorul şi sfântul.

   „Scara valorilor umane, construită de Filosoful nostru conţine următoarele trepte:

sfîntul, eroul, geniul şi omul obişnuit-dincolo de aceştia situîndu-se infractorul.” (321 de vorbe memorabile ale lui PETRE ŢUŢEA, Ed. Humanitas-1993, p. 79)

   Menirea geniilor, a profeţilor, a pedagogilor, a conducătorilor, a filosofilor şi a teologilor creştini ortodocşi este de a călăuzi permanent rămânerea Neamului, a poporului dacoromân întru dreapta slăvire-slujire, pentru a păstra pur şi pururea firea acestei mari Naţiuni dacoromâne creştin-ortodoxe atât de alese.

A fi dacoromân este pur şi simplu o menire naturală, firească, ontologică!

A fi dacoromân naţionalist creştin se situează de-asupra firescului în Elita Ortodoxiei care, se impune prin pedagogie creştină, vocaţie jertfelnică şi misiune hristică!

„Sînt român şi, ca român, mă socot buricul pământului. Că dacă n-aş fi român, n-aş fi nimic. Nu mă pot imagina francez, englez, german. Adică nu pot extrapola substanţa spiritului meu la alt neam. Sînt român prin vocaţie. Tot ce gîndesc devine românesc. Dacă există o ştiinţă a naţiunii, eu sînt de profesie român.” (321..., p. 76)

   Fiind pururea în comuniune cu Adevărul, trăind în mirajul azurului Libertăţii şi în mariajul Iubirii, Gânditorul creştin ortodox dacoromân atinge marea revelaţie a Ortodoxiei, precum marele teolog-filosof Rafail Noica când a redescoperit Biserica Străbună, cea a Mântuitorului Hristos: „Biserica Ortodoxă nu este o Biserică între altele, ci este, pur şi simplu, firea în care Dumnezeu l-a creat pe om.” (Celălalt NOICA, Mărturii ale monahului RAFAIL NOICA însoţite de cîteva cuvinte de folos ale PĂRINTELUI SIMEON. Ed. Anastasia-2004, p. 25)

   Aşadar, esenţa Ortodoxiei este supra firea nobilă a dacoromânului, hărăzirea divină dată lui pururea, adică însăşi raţiunea sa de a fi nemuritor.

   Imensitatea acestei trăiri se simte ca o devenire miraculoasă, ca o renaştere întru spiritul religios, pur, simplu, filocalic, sofianic, dumnezeesc, mântuitor.

   „Socrate lega mîntuirea de cunoaştere, în acest sens constituia un privilegiu filosofic al iniţiaţilor. În cetatea grecească iniţierea cuprindea şi lumea misterelor. Şi totuşi, Socrate căuta un zeu care să-l ajute să se autocunoască, deci conştiinţa lui se mişca între iniţiere şi revelaţie aici şi, situînd adevărul dincolo, a suportat senin momentul morţii. Viziune precreştină, adevărul nefiind rezultatul unei acţiuni iniţiatice.” (Petre Ţuţea, Bătrâneţea şi Alte Texte Filosofice. Ed. Viitorul Românesc, Bucureşti-1992, p. 34)

   Trăirea filocalică a Gânditorul creştin ortodox dacoromân-Gânditorul profund prin excelenţă sau Gânditorul gândirii sale metafizico-mistice: poetul, filosoful, teologul constitue un factor de unitate integru, un sens adevărat al spiritului în forma cea mai înaltă a ecumenicităţii dumnezeeşti ca: „unitate în diversitate”.

   Prin urmare, în Gânditorul gândirii sale metafizico-mistice, Poetul, Filosoful ori Teologul deplin se întrupează o întreită conştiinţă: filocalică, sofianică şi euharistică în care fiinţează Cuvântul Vieţii în pământul imanent şi cerul transcendent.

   Cu admiraţie pentru marele PAVEL cu tot Cerul său epistolar pentru Adevăr, Petre Ţuţea conchide: „Eu leg adevărul de prezenţa a două lumi ale Sfîntului Apostol Pavel: <<Noi nu suntem dintre aceia care cred în cele ce se văd, căci cele ce se văd sînt trecătoare, ci dintre aceia care cred în cele ce nu se văd, căci sînt veşnice.>> Aici Pavel se întîlneşte cu entropia fizicii moderne. Căci entropia duce la sfîrşitul universului, la Judecata de Apoi, după proverbul acela <<Dies irae, dies illa, solvet saeculum în favilla.>> Mă rog, vezi cum merg sfinţii alături cu ştiinţa?”(Petre Ţuţea, Între Dumnezeu şi Neamul Meu. Fundaţia Anastasia-1992, p. 47)

   Pentru a se ajunge însă la Cuvântul Vieţii trebuie să se parcurgă Calea mântuirii care suie dealul Golgotei, cu Crucea martiriului, adică Suferinţa împlinită ca Iubire.

   Suferinţa creştin-ortodoxă este pur şi simplu o provocare şi o invitaţie a Iubirii.

   Între Suferinţă şi Iubire stă Scara Misticului, sprijinită de pământ şi rezemată de cer.

   Misticul.La acest nivel teologic, se poate vorbi de Real, de Dumnezeu ca adevăr unic, ca unitate reală a tuturor unităţilor, care izvorăsc din El şi sînt cuprinse extramundan de El.” (Petre Ţuţea, Între Dumnezeu şi Neamul Meu..., p. 124)

   Iubirea este dragostea de Dumnezeu: de Atotcreatorul, de Mântuitorul Hristos, de Mângâietorul-Duhul Sfânt-Înţelepciunea absolută.

   Aşadar, Iubirea este dragostea de Înţelepciune, ceea ce în termenul protodac înseamnă FILOSOFIE. Dacă Dumnezeu este IUBIRE şi ESTE!, înseamnă că DUMNEZEU ESTE FILOSOFIA DRAGOSTEI ABSOLUTE!

   „DUMNEZEU ESTE IUBIRE!” (Întâia Epistolă Sobornicească a Sf. Ap. Ioan I,4, v.8)

   Întru IUBIRE, Dumnezeu ne-a dat trăirea frumuseţii Dragostei Sale, întru sinele nostru, întru aproapele ca vocaţie, misiune, slujire hristică, slăvire ca trăire a sacrului.

   Trăirea sacrului se atinge prin întoarcerea în sine ca însigurare şi comuniune totodată, prin înnoirea minţii ca purificare prin Sofia cerească, Înţelepciunea ca recucerire a harului prin darul identităţii vieţii misticului cu Dumnezeu, Theosis.

   „Theosisul este suirea crucială în Hristos, suire Taborică.” (Ieroschimonahul Daniil Tudor/ Sandu Tudor, Scrieri I, Christiana, Bucureşti-1999, p. 208)

   În IUBIRE se cuprind totul şi toate: Viaţa şi Creaţia în Ortodoxie, în dreapta fire.

   Căderea din Ortodoxie, din Adevăr, din inimă înseamnă însăşi căderea din fire.

   Fiinţirea în Ortodoxie înseamnă simţire şi sfinţire. Căderea înseamnă smintire.

   Iubirea ne converteşte la Adevărul care ni se dezvăluie când în inimă pătrunde Lumina Cuvântului, adică Iubirea dumnezeiască a Logosului dătător de Viaţă.

   Atunci are loc conversaţia lui Dumnezeu cu inima celui primenit care-L primeşte.

   Atunci are loc comuniunea cerească. Inima este cerul Omului creştin ortodox.

   Atunci are loc chemarea Omului întru dreapta credinţă a Evangheliei lui Hristos.

   Atunci are loc alegerea Omului întru slăvire şi slujire mai presus de fire a Domnului.

   Atunci are loc suişul mistic al dragostei sale întru Dumnezeu-Iubirea absolută.

   Atunci are loc pogorârea harului asupra creaţiei sale, care-l reînnoieşte spiritual.

   Atunci are loc Imnul purtării Crucii pentru Învierea sa întru Învierea Neamului.

   Atunci are loc aşezarea Omului întru splendoarea frumuseţii sale divin-ortodoxe.

   Frumosul este o Floare a spiritului religios înflorit în corola inimii peste care se pogoară roua harului, astfel ca Omul să poată trăi doar întru aura Frumosului.

   Vasile Conta, chiar dacă s-a depărtat foarte mult de religiozitatea sa, adică de dumnezeirea Domnuui, atribuia Frumosului imanent caracterul de veşnicie. „Cînd zic frumosul nesfîrşit, îmi închipuiesc că acesta întrece în grad sau în cantitate toate frumuseţile imaginabile, iar pe de altă parte concep că fiecare frumuseţe sfîrşită din lume este un grad sau o cantitate cuprinsă în frumuseţea nesfîrşită.” (Vasile Conta, Teoria Fatalismului. Teoria Ondulaţiei Universale. Ed. Junimea, Iaşi-1995, p. 67)

   Frumosul se situează deasupra cantităţii, materialităţii şi oricărei rare calităţi.

   Frumuseţea este magnetismul întregului imanent-transcendent al Frumosului.

   Frumuseţea este aici şi pretutindenea unde Frumosul religios trăieşte necuprins.

   Chipul Frumosului ca splendoare a sensibilităţii, a uimirii celeste, a înfiorării divine a sălăşluit prin toate conştiinţele frumoase ale gândirii celei mai curate şi mai elevate.

   Gândul frumos înmugureşte în Cuvântul frumos pârguit într-o faptă frumoasă.

   O viaţă aleasă întru frumos converteşte o trăire frumoasă într-o frumuseţe angelică.

   Convins că „nu se poate trăi fără frumos”, marele scriitor creştin-ortodox Dostoievski, el însuşi un chip aureolat de frumuseţe conchide într-un anume context:

   „Toată nedumerirea consistă doar în întrebarea: ce este mai frumos, Shakespeare sau..., Rafael sau... Căci fără englezi omenirea mai poate trăi, fără Germania poate trăi, fără ruşi poate trăi prea bine, fără ştiinţă poate trăi, fără pâine poate trăi, numai fără frumos nu poate trăi, pentru că în acest caz omenirea nu va mai avea ce face pe lume.” (Feodor Mihailovici Dostoievski, Demoni, apud Arhim. Paulin Lecca, Frumosul divin în opera lui Dostoievski, Ed. Discipol, Bucureşti-1998, p. 325)

   Toţi marii gânditori ai Frumosului ca esenţă divină ori ca natură a Creaţiei, din toate timpurile, neputând să-l înţeleagă, neputând să-l perceapă în sine, neputând să-l privească în apoteoza sa, l-au trăit în menirea simţirii sufletului frumos al fiecăruia.

   „Sufletul se distinge de cuvântul spirit, enunţa înţeleptul nostru Petre Ţuţea:

   1. Prin aceea că el conţine ideea unei substanţe individuale;

   2. Că este mai comprehensiv, cuvîntul spirit aplicîndu-se mai ales la operaţiile intelectuale. El se opune deopotrivă celui în problema de a şti dacă sufletul nostru <<e mai mare decît eul nostru>>, adică dacă existenţa noastră psihică e mai bogată în conţinut decît ceea ce avem în conştiinţă.” (Petre Ţuţea, Omul-Tratat de Antropologie Creştină 2 Sistemele sau Cartea Întregurilor Logice. Ed. Timpul, Iaşi-1993, p. 156)

   Soarele cu aura sa de mare Astru înfrumuseţează lumina cuvântului nostru, dar şi Luna în smerenia ei, dă cele mai frumoase fioruri ce ne copleşesc mirarea suavă.

   Trăirea Frumosului în frumos provoacă o mutaţie adevărată a conştiinţei estetice.

   În conştiinţa curată a Gânditorului pur, a Filosofului ori Teologului creştin ortodox purtat în mrejele Frumosului, se văd dârele paşilor aurii ai Străbunilor ancestrali.

   În Prologul vieţii creştin-ortodoxe, în Epistola cunoaşterii spiritual-religioase, în Evanghelia iubirii-Hristice, Filosoful creştin ortodox dacoromân se naşte, se renaşte, se fiinţează, se dictează, se corectează, se întrupează, se crucifică, se înviază.

   În Altarul creaţiei sale Gânditorul creştin-ortodox dacoromân prefaţează într-o viziune socratică slava terestră sub toate auspiciile, dar îşi nuanţează comuniunea întru aura Absolutului sub sceptrul treimic al Adevărului, Binelui şi Frumosului.

În această metropolă a Filosofiei nuanţelor, cromatica spiritului se diversifică, se amplifică, se simplifică, se cuantifică, astfel încât Mitul să revină firii omului, iar Omul pur creştin să trăiască saltul din imanent în transcedent ca minuni ale suprafirescului: eroul, pedagogul, conducătorul, geniul, mărturisitorul, martiriul şi sfântul, virtuţi care stabilesc totodată şi calitatea vieţii în plan social, economic, spiritual şi politic a Naţiunii în Calea ei spre Transcendent, pe Drumul Destinului ei.

   Niciodată, în nici o împrejurare politică, diplomatică, economică, diplomaţia internă nu trebuie să frângă Destinul spiritual-religios al Neamului care, va înfrânge poate iremediabil Calea Destinului său hărăzit proniator de Dumnezeu.

   Marii Filosofi, marii Teologi creştini ortodocşi dacoromâni nu au ca preocupare de căpătâi doar spiritualitatea-religioasă a Neamului, ci şi natura economico-socio-culturală şi mai ales factorul politic care, dacă nu este în slujba Naţiunii sale, devine în stat duşmanul de moarte al naţiei, fiindcă vine chiar din sânul Naţiunii propriu-zise.

   În celebrul cotidian Cuvântul, filosoful creştin ortodox Nae Ionescu a publicat la 17 Martie 1938, articolul Drumurile politicei noastre”, teză abordată şi de istoricul Gheorghe Brătianu în ziarul Timpul, în care subliniază: „Drumurile politicei noastre nu pornesc numai de la Giurgiu şi Bazargic în jos, prelungire a presiunii ce am primit de aiurea. Ele se îndreaptă în ceasul acesta spre Varşovia şi spre Belgrad, spre Praga ca şi spre Ankara, Atena sau Sofia, în grija comună de a păzi pacea, a noastră şi a tuturor, fără a provoca şi fără a abdica... Atunci când unele din marile puteri apusene şi meridionale par a fi preocupate mai mult de probleme coloniale, aceste state (ale noastre n.red.), al căror destin istoric e de a-şi menţine independenţa între marile imperialisme, de a ridica o barieră războaielor de ideologie, trebuie să-şi afirme şi să-şi întărească legăturile de solidaritate pe toate tărâmurile... De aceea, Blocul statelor de la Baltica la Marea Neagră, la Adriatica şi Egee, care reprezintă în ordinea demografică populaţia în creştere, naţiunile în plină expansiune de vitalitate ale continetului nostru. Acest bloc este mai mult decât oricând o necesitate a păcii generale.” (Nae Ionescu, Drumurile destinului românesc. Ed. Vremea, Bucureşti-2011, p. 121-122)

   Prin alt articol Drumurile destinului românesc, filosoful şi analistul politic-creştin Nae Ionescu se confruntă şi înfruntă cu marelui istoric-politician Gheorghe Brătianu.

   „Va să zică: toate statele cuprinse între Marea Baltică, Marea Neagră, Adriatica şi Marea Egee, plus Cehoslovacia, trebuie să constitue un bloc; pentru a-şi menţine independenţa, pentru a ridica o barieră războaielor ideologice, pentru a apăra pacea.

   La aceasta răspundem:

1)Nu noi vom combate ideea unei legături de la Baltica la Marea Egee; dar ne e străină, şi va rămâne aşa, propunerea blocului de care vorbeşte d. Gheorghe Brătianu. Nu numai că un asemenea bloc ni se pare nerealizabil. Ci, mai mult, pentru că abia realizarea lui începe să însemneze pentru noi o mare primejdie. În adevăr: noi suntem, aşa cum o spune de altfel şi d. Gheorghe Brătianu, o ţară care, în ordinea demografică, are o populaţie în creştere. Dacă la această creştere se adaugă o dinamizare spirituală-şi nu vedem de ce o asemenea operaţie ar întârzia-atunci naţia noastră va trebui să înceteze de a fi obiect de istorie, devenind, dimpotrivă, subiect.

Că situaţia noastră, între <<marile imperialisme>> este dificilă? E un fel de a vedea; care poate fi justificat ca o metodă, atunci când el e adoptat de un om de stat în funcţiune; dar care trebuie categoric condamnat-ca instaurând o mentalitate pasivă-atunci când gândim şi vorbim cu ochii la destinul naţiei noastre. Evident, situaţia noastră este dificilă astăzi; dar ce ne obligă să credem că ea va continua să fie la fel mâine? Iar dacă vom face-o, în ce ipostază ne vor găsi schimbări favorabile nouă, dacă noi nu vom creşte în sufletele alor noştri ideea unei misiuni istorice a neamului românesc? Şi mai apoi, de unde să luăm noi puterea de a trăi şi de a lupta, dacă nu avem convingerea că suntem, cum se zice cu un termen impropriu, creatori de istorie?

   Noi avem, deci, o misiune pentru care trebuie să ne pregătim. Cum? Prin blocul propus de d. Brătianu? Nu o putem crede. Căci blocul acesta nu ar avea de scop decât să înţepenească lucrurile în situaţia de azi-care s-ar putea (principial cel puţin) să fie şi anormală-oprind crearea albiei lor fireşti.

2)Pentru un motiv analog, nu putem subscrie la recomandaţia d-lui Gheorghe Brătianu de a „ridica bariere războaielor de ideologii”. Pentru că, după convingerea noastră, nu e vorba aci de „ideologii”-pe care şi formula comunistă şi cea fascistă le ignoră-ci de forma de viaţă care îşi caută formula ei de echilibru.

    Se va înţelege, deci, de ce-de la o vreme-drumurile noastre se despart de cele ale d-lui Gheorghe Brătianu.”, (Nae Ionescu, Drumurile destinului românesc..., p.122-123,   Cuvântul, 20 Martie 1938)

  

   -Ce păcat că Astăzi trăim aceeaşi Dramă de acum 80 de ani! Poate chiar la o dimensiune mult mai mare ca gravitate, ca tragedie pe termen lung!

   -Ce păcat că Patria noastră nu mai este a lui Dumnezeu, nici a Maicii Domnului Grădină, nici a Străbunilor, nici a Strămoşilor, nici a marilor Voievozi, nici a iluştrilor Vlădici, nici a bravilor Comandanţi, nici a Martirilor, nici a Mărturisitorilor, nici a Ţăranilor care s-au jertfit de-apururi pentru Dumnezeu, Ţară şi Neam, nici a celor puţini care am mai rămas ca veghe, ca atitudine, ca luptă spirituală naţionalist creştină!

   -Ce păcat că avem conducători trădători, custode regal fals, ierarhi eclesiali- baroni trădători, politicieni trădători, parlamentari interni şi europeni trădători!

   -Ce păcat că suntem Grânarul Europei fără a ni se recunoaște că suntem Moşia bunilor gospodari!

   -Ce păcat că avem mulţi, prea mulţi Trădători interni, care-i depăşesc numeric pe vrăjmaşii seculari şi pe cei recenţi atât de prea democraţi din afară!!!

  

   Prea mare Păcat!

   -Cum să mai rămânem atunci, Astăzi, ori Mâine creatori de istorie care să merităm prinosul înțelepciunii celor trecuți prin iadul temnițelor totalitare ?!

   -Cum să mai avem o misiune fundamentală, esenţială de îndeplinit dacă nu înțelegem să apărăm moștenirea respectului față de Neamul nostru?!

   -Cum să ne regăsim forma de viaţă cu formula ei de echilibru, de armonie harică?!

   -Cum să mai rămânem dacoromâni creştini ortodocşi, dacă nu mai suntem nici naţionalişti, nici români, nici creştini, nici oameni ci doar indivizi?!

   + Sfinţii Ierarhi Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Cuviosul Mărturisitor Lazăr Zugravul

VAVILA POPOVICI: DESPRE CONSECVENȚĂ

 

„Nu poate exista o politică veritabilă fără consecvență și moralitate.” – Corneliu Coposu 

  

Lucrând la un nou volum cu rememorări tardive, am găsit notat că în urmă cu câțiva ani am scris articolul intitulat „În ce barcă ne urcăm? Încotro vâslim?”. Începeam articolul cu credința că Europa se va putea afirma ca o putere internațională doar dacă va fi unită; în ultimii ani ai secolului trecut a fost un teatru de război; nu a existat o conștiință europeană, fiind dominată de un naționalism distrugător. Astăzi, lăsând acei ani în urmă, Europa întrunește aproape toate condițiile să redevină, cu adevărat, o mare putere economică, militară, culturală, dar pentru asta e nevoie să fie unită și independentă, să scape de mizeria morală existentă pe alocuri, de altfel chiar pe întreaga planetă. Numai astfel se va putea ajunge la fericire, la ordinea superioară „de adevăr, frumos și bun suprem”. Iar dacă Europa nu va putea integra toate aceste țări ale ei, va fi cuprinsă de spaima încercărilor – tot pe alocuri – de revenire la un naționalism exagerat, periculos chiar, așa cum s-a trăit și în țara noastră România, în etapa de instaurare a dictaturii național-comuniste, a revoluției culturale caracterizate prin preluarea tuturor pârghiilor în stat, un accentuat cult al personalității și un aparat de stat capabil să reprime orice formă de opoziție. Naționalismul poate duce la un viitor sumbru, o izolare și o îndârjire a populației, cu manifestări de ură, neliniște, renunțare la ceea ce s-a dobândit cu mari sacrificii – libertatea. Cum pot dispărea aceste sentimente negative? Aforismele elucidează: În această lume mare, ura dispare prin a iubirii consecventă lucrare”, și „Unii nu simt fericire întrucât sunt mai interesați de control, de putere, decât de iubire”. Iată un mod – aforismul – de a aminti nevoia de iubire și înțelegere între oameni.

Din istoria trecutului ar trebui să învățăm și să orientăm bine barca în care ne-am urcat, vâslind-o în direcția propusă, pentru a ajunge la punctul dorit.

   În România se tot umblă la legi ale justiției, fără a recunoaște că nu poate fi justiție și ordine într-o societate în care indivizii sunt lipsiți de o consecvență logică necesară stabilității, statorniciei, liniștii și înțelegerii. A fi consecvent într-o acțiune pe care o întreprinzi înseamnă să ai o gândire corectă care respectă legile, a acționa logic și a avea aceeași linie de conduită, o conduită fermă, neschimbătoare, să poți rezista la eventualele „furtuni” ivite, și a rămâne în picioare atunci când un „vânt păgubos” bate prea tare. Consecvența implică o succesiune de situații care trebuie depășite, deoarece viața se schimbă uimitor de rapid în zilele noastre. Confruntați în mod repetat cu obstacole, voința oamenilor însă, devine mai puternică, caracterul lor devine dârz. Un om îl considerăm statornic când acționează mereu în concordanță cu propriile principii. Instituțiile, politica este necesar să funcționeze și ele în mod consecvent.    

   Când am fost de acord și am decis să mergem pe un drum, având convingerea că este bun drumul ales, nu trebuie să mai ezităm, ci să facem tot posibilul pentru a urma cu consecvență drumul. Nu este benefic a ne răzgândi și a schimba opțiunile pe parcursul desfășurării acțiunii. Consecvența și rațiunea merg împreună, atunci când se înaintează corect pe drumul ales.

Anul 2007 a fost anul aderării României la UE. O provocare a istoriei, o nouă experiență. De fapt, ideea de unitate europeană nu este nouă, ci are rădăcini adânci la nivelul istoriei continentului, idee abordată în scopul găsirii unei soluții pentru evitarea conflictelor dintre statele bătrânului continent și pentru o viață mai bună a populației. De exemplu, „Pax romana” (Pacea romană) a fost o realitate istorică făcută în vederea unificării întregii Europe sub dominația romană, un mod de organizare a vieții sociale devenit în timp un model de structurare a raporturilor politico-militare pe spații geo-politice largi. Pe parcursul istoriei au urmat și alte multe idei de unificare. Dintre ele amintim ideea lui J. J. Rousseau care vedea o „republică europeană” numai „dacă monarhii și-ar abandona natura lor lacomă și belicoasă” spunea, considerând că popoarele se pot emancipa, și ca urmare pot deveni mai înțelepte. La Congresul pacifist de la Paris din 1849 Victor Hugo a rostit celebrele-i cuvinte: „Și va veni ziua când vom vedea două grupări uriașe: Statele Unite ale Europei și Statele Unite ale Americii dându-și mâna prietenească peste ocean...”. Și cum întotdeauna poeții au avut darul previziunilor, există toate șansele ca acest fapt să se concretizeze cât de curând. Dar, la baza acestei concretizări trebuie să stea moralitatea, înțelegerea și încrederea pasului făcut. Fiecare dintre țările care aderă la Uniunea Europeană trebuie să fie bine condusă pe acest drum, fără ezitări să se dorească progresul și nu sărăcia care afectează țările prost conduse cu profitori care își văd de profiturile lor scandaloase realizate prin furt și prin diverse mârșăvii. Societatea s-a polarizat excesiv, unii s-au ridicat indecent prin îmbogățire și alții merg spre limita inferioară a sărăciei. Este tabloul unei societăți bolnave.

   Mediul în care trăim, informările tendențioase care ne intoxică cu știrile lor influențează conduita într-o măsură mai mare sau mai mică, după cum fiecare își are formată puterea caracterului, cunoașterea, capacitatea decelării. Oricum, există o bulversare generală creată de un clan rău intenționat, care nu poate fi trecută cu vederea, ci atenționată de cei din exteriorul țării și strict penalizată de cei din interior, de popor.

   Nu ne-a forțat nimeni să aderăm la Uniunea Europeană, a fost dorința majorității trăitorilor acestei țări și ne-am bucurat când pasul a fost făcut. Ne-am dorit libertatea de a călători, de a munci, de a învăța oriunde în Europa. Astăzi mulți români muncesc, alții vor să muncească în țări ca Germania, Spania, Austria, Franța, Italia, Anglia și deci aderarea la acest spațiu este importantă pentru interesele românilor și nu numai din acest punct de vedere. Nimeni nu a cerut să se ducă să muncească sau să studieze în Est, ci oamenii s-au orientat spre țările civilizate. Românii au avut, de-a lungul istoriei, legături cu țările vestice ale Europei. România chiar ar putea face parte din Europa de Vest, pe baza apartenenței la NATO, a steagului similar cu al Belgiei și cu cel al Franței, și a trăsăturilor similare – se spune – cu ale țărilor din Vest (județul Timiș unde există comunități de alsacieni, francezii din Banat, sașii din Transilvania etc.)

   Indivizii inconștienți care acționează urmărindu-și interesele personale, independent de interesele țării, se pot afla la un moment dat în situația contradictorie în care actele lor așa zise raționale, conjugate, să determine o rezultantă irațională. Este concluzia unui analist politic.

   În orice drum ales există entuziasm pentru obținerea scopului final, dar nu este suficient entuziasmul, ci el trebuie însoțit de consecvență, iar consecvența presupune disciplină, luptă și a nu uita de scopul final propus. Piedicile nu trebuie ignorate, dar nici să descurajeze luptătorii, fiindcă doar prin consecvență se atinge scopul și se poate obține schimbarea în bine. Când se ivesc oameni care vor să compromită acest scop, opunându-se lui, însemnă că ei îmbolnăvesc societatea cu diferite viziuni sau influențe toxice, și pot realiza contrariul – răul societății. Este acea consecvență prostească, îndărătnică, alteori cu iz diabolic, având în mintea lor alt drum, care să distrugă tot ce s-a realizat pană în momentul respectiv cu eforturi, cu entuziasm, cu consecvență. Se creează astfel o diferență enormă între binele dorit și răul ivit.

   A fi consecvent înseamnă a acționa conform cu principiile tale, a fi credincios, perseverent ideilor tale. Să facem distincție totuși, între consecvență și perseverență, aceasta din urmă fiind acțiunea de stărui, a fi statornic în muncă, în convingeri, în atitudini, a fi tenace. Sunt nuanțat diferite, dar amândouă sunt calități admirabile ale omului angrenat în orice activitate, determinate sau legate fiind de demnitate și de onorabilitate.

   În concluzie, consecvența este o calitate, dar trebuie folosită inteligent, cu măsură, niciodată precipitat, ci bine argumentat. De aceea există dialogul, pentru ca oamenii să-l folosească în mod explicativ și respectabil. Dar ce facem când la conducerea unei țări se infiltrează oameni needucați, lipsiți de bun simț, când se formează un clan cu aceleași idei și atitudini neobrăzate, cu un tupeu extraordinar, jignitor, indivizi plini de orgoliu fiind, considerând că fac pentru că ei pot, considerându-i, culmea, pe alții inferiori și dorind să-i lipsească de putință folosind tot arsenalul lor de luptă? Doar am auzit expresia la un interviu: „Ori ei, ori noi!” Ce facem când un clovn își începe discursul cu: Spun de la început că nu am venit să dau socoteală ...”; când un bărbat la andropauză își drege vocea pentru rolul de actor și spune că raportul a fost făcut de niște funcționari, iar cei ce au votat nici nu au știut despre ce este vorba (apropoul era făcut celor din Comisia Europeană); când altul urlă în Parlament: „Vrem o țară independentă, vrem să ne conducem noi, vrem ca parlamentul să fie cel care ia decizii. Vă mulțumesc!” și încheie cu un gest obscen adresat celor din Uniunea Europeană; când altul afirmă cu o siguranță de netăgăduit că în România procesul este ireversibil, că Președintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker și Prim-Vice Președintele Comisiei Europene Frans Timmermans nu sunt șefii lui, sunt la Comisia europeană; când altul – plin de ură – dar dându-se drept un om cult, cunoscător al istoriei Europei le spune vest-europenilor să nu compare istoria României cu a lor: „La noi s-a folosit prima scriere din lume. Când Brâncuși făcea statui, voi făceați orgii!”. Sunt vorbele exponenților curentului de opinii care există în interiorul partidului de guvernământ.

Când se întâmplă toate acestea, ce mai putem spune? Ce replici se mai pot da acestor exprimări abjecte, adăugate altora anterioare?

   Ce deosebire de nivel intelectual, educațional între oamenii care ocupau cândva funcții de conducere în statul român, și al celor din aceste vremi! Să ne amintim de întâlnirea dintre marele istoric Nicolae Iorga și un coleg care-l invidia pentru prestația sa strălucitoare, neputându-se ridica la nivelul lui Iorga. Nicolae Iorga urca treptele universității de istorie unde era decan, colegul îl salută întrebându-l ce mai face stimatul său coleg, la care Iorga răspunde: „După cum vezi domnule coleg, în timp ce eu urc, dumneata cobori”. Sau, o discuție aprinsă în parlamentul interbelic, pe un proiect de lege între istoricul Iorga și inginerul Brătianu.Iorga căruia nu-i prea plăcea să fie contrazis, l-a întrebat ce poate el învăța de la un inginer. Brătianu i-a replicat calm: „Echilibrul, măsura, domnule profesor, pe care dumneavoastră le pierdeți în iureșul politic”. 

Au fost mult prea multe astfel de ieșiri ingrate la politicienii zilelor noastre! Needucați și plini de ură și-au dat „arama pe față” cum spune proverbul, adică și-au dezvăluit adevăratul chip, adevăratele gânduri, sentimente, doctrina ... Și poate într-adevăr să strice, în acest moment, tot ce au vrut și au construit până acum oamenii cinstiți din această țară.

Da, este adevărat că viitorul trebuie să ni-l clădim noi. Și poate ar trebui să înțelegem că nu putem trăi dezbinați în interiorul țării, și nici izolați de restul lumii. Că trebuie să fim ajutați, așa procedează orice prieten cu adevărat. Iar noi ce facem? Îi întoarcem spatele, îl jignim ... Dezbinarea duce la haos și confruntare, izolarea la sărăcie, boală sau moarte.

   Cei incompetenți și rău voitori ai acestei țări, ar trebui să renunțe la încăpățânarea lor, la viziunea bolnavă pe care o au asupra destinului țării și să accepte o conducere demnă care să urmeze pașii făcuți spre visul unei Uniuni Europene. Să înțeleagă că acesta va fi viitorul, mai devreme sau mai târziu. Și cu cât va fi mai devreme, va fi mai sigur și mai bun.

george FILIP: VIS CU UN BULGĂR DE ZĂPADĂ

 

-Maria-Sa întroienită

şi cam departe de căsuţa ei...- 

 

…şi a plecat Maria prin zăpadă

spre primăvara unor alte doruri

şi-a mers…şi-a mers şi a ajuns departe

şi s-a horit în vria altor stoluri.

 

dar şi-a luat cu ea şi vrednicia

şi şi-a dereticat o nouă casă,

iar peste amintirile de-o viaţă

uitarea se-aşeza – ca o melasă.

 

pe la un timp...era o iarnă aspră,

ce i-a venit?...cred că tăcerea grea,

a strâns în pumni un bulgăr de zăpadă

şi l-a zvârlit spre aşteptarea mea.

 

un bulgăr...inocent...călduţ dar rece.

părea pe palma mea o inimioară.

l-am pus în sân – sub umărul din stânga,

să-l găzduiesc până spre primăvară.

 

dar ca-n poveştile cu zmei şi zâne,

aşa a fost prin blânda mea visare,

că m-am trezit...când se crăpa de ziuă

şi nu mai era seu în lumânare.

 

mireasa mea -vecia mea- Maria,

sorbea alături stropi de veşnicie:

-dacă n-ai somn...poete, fă lumină

şi ceartă-ne cu încă-o poezie.

 

...visasem deci că a plecat Maria

şi-a mers...şi-a mers până-a ajuns departe.

din bulgărul acela de speranţă

eu am să storc -lucid- o nouă carte...

GENȚIANA GROZA: Gențigrame

 

 

După o pestă porcină

Cum se-apropie Ignatul

Și râtani nu mai există,

Gospodari din mai tot satul

…Taie porcul de pe listă!

 

Malpraxis

Doar cu un laparoscop

Scoate pietrele din fiere

Urmărind un singur scop:

Să distrugă cariere.

MIRCEA DORIN ISTRATE: A NEAMULUI EROI

 

ALBA IULIA ne vine, din prelunga viețuire

Când înțelepciunea vremii ne-a-nvățat să vrem unire,

Că doar ea și dorul țării ne va da sfânta putere

Ca să ținem laolaltă, moștenita cea avere.

 

În unire și-n virtute au luptat la Segetuza

Moșii și strămoșii noștri, să ne lase-n vatră spuza

Flăcării ce va aprinde focul jertfei pentru noi,

Ca să fim când vremea cere, ne-nfricați și bravi eroi.

 

Zid am fost cu domnul MIRCEA în mirare și în fală

Când în vale, la Rovine, mândra armie-otomană

A pierit în smârcul bălții de al nostru larg avânt,

Ce-a fost dorul libertății, care nu e vorbă-n vânt.

 

 

Domnul ȘTEFAN, cât trăit-a, tot purtatune-a-n războaie

Să știm gustul libertății și-al nost’ braț să nu se-nmoaie,

Să ne nalțe-n fala lumii, toți din jurul lui să știe

Că cea nație română, este vifor la mânie.

 

Cu MIHAI, VITEAZUL nostru, am fost steauă în urcare,      

Pildă la viitorime cum frumosul gând nu moare

Când e vorba ca norodul risipit să se unească,

Și sub mână domnitoare țara asta să renască.

 

Tot așa ne spuse CUZA, că unirea e putere

Și că țara strânsă-ntruna niciodată nu va piere

Când viața vamă dată, e plătita libertate,

Iară cei rămați în humă, de onoare-ave-vor parte.

                                 *

Ridicați drapelul țării peste vechile morminte

Unde-și dorm vecia lungă, toți eroii dinainte,

Ce și-au dat viața vamă în vâltoarea unor lupte

Țării, neamului și lumii, în onoare și virtute.

 

Și în lacrima din suflet puneți rugă de iertare

Ca-n pomelnicul durerii aibă parte fiecare,

De o sfântă plecăciune ce din inimă le-om face,

Că trăim sfinția clipei, bucurându-ne de pace.

Stelian Gomboș: Raportul meu de activitate ...

 

Raportul meu de activitate – serile cultural - spirituale şi duhovniceşti, organizate de către, în cadrul şi la nivelul Parohiei noastre „Şerban Vodă”– Bucureşti, pe parcursul anului 2018…

2018

04 Februarie – Am reluat seria întâlnirilor duhovniceşti, în acest nou an special – centenar 2018, cu un alt invitat deosebit – cu Domnul Dr. Laurenţiu Gheorghe – cadru didactic la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, care a vorbit „Despre raţiune şi credinţă în contextul secularizării!”

11 Februarie - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Curs de supravieţuire urbană”, invitat fiind Părintele Paroh Visarion Alexa de la Biserica “Pogorârea Sf. Duf şi Sf. Ier. Nicolae” din cartierul bucureştean Militari.

13 Februarie – În cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele Profesor Ionuţ Moldoveanu – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universităţii Bucureşti, care a vorbit „Despre momente din istoria încercărilor de unire naţională şi rolul Bisericii Ortodoxe Române în acestea”.

18 Februarie – la următoarea seară duhovnicească l-am avut, în mijlocul nostru, pe Părintele Paroh Vasile Ioana de la Biserica “Sf. Nicolae dintr-o zi” din bucureşti, care ne-a prezentate meditaţia cu titlul: „Doamne şi Stăpânul vieţii mele…”

25 Februarie - În cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat deosebit pe Părintele Profesor Gheorghe Holbea – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universităţii Bucureşti, care a vorbit despre „Icoana ortodoxă – de la imagine la chipul slavei divine”.

04 Martie - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: „Problema transcendenței și imanenţei dumnezeiești la Sfinţii Dionisie Areopagitul, Maxim Mărturisitorul și Grigorie Palama” susţinută de către Părintele Profesor Ion Popescu de la Facultatea de Teologie din municipiul Piteşti – Argeş.

09 – 10 Martie - un grup de treizeci şi cinci de bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe, precum şi la Mănăstirile Iezer – Vâlcea şi Bascovele – Argeş.

11 Martie - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: „Dacă nu S-ar fi coborât nu S-ar fi înălțat”, invitaţi deosebiţi fiind Părintele Protos. Ioan Cojanu – Stareţul Mănăstirii “Sf. Ioan Botezătorul” din municipiul Alba Iulia şi eseistul, teologul şi publicistul creştin Costion Nicolescu din Bucureşti.

18 Martie - În cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele Profesor Constantin Pătuleanu – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universităţii Bucureşti, care a vorbit despre „Scara virtuţilor şi desăvârşirea omului”.

25 Martie – După concertul bisericesc-psaltic, cu cântări bizantine specifice Postului Mare, în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat deosebit pe Părintele Profesor Constantin Preda – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universităţii Bucureşti, care a vorbit „Despre ultima săptămână din viaţa pământească a Mântuitorului”.

26 Aprilie - în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele Profesor Adrian Sorin Mihalache – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” din Iaşi şi realizator al emisiunii TV Trinitas “Lumina Celui Nevăzut”, care a vorbit despre “Practici ale vieții spirituale în contextul vieții cotidiene – reflecții ale filocaliei creștine și datele recente din cercetarea neuroștiințelor”

06 Mai - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Continuitatea Bisericii” susţinută de către scriitorul, traducătorul, editorialistul şi publicistul Dan Ciachir din Bucureşti.

13 Mai - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Vederea în Duh”, susţinută de către Părintele Cristian Galeriu – Slujitor la Biserica “Sfântul Silvestru” din Bucureşti.

20 Mai - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Terapia Crucii” susţinută de către filosoful şi eseistul Andrei Găitănaru din Bucureşti.

27 Mai - în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Domnul Theodor Paleologu – Scolarh al Casei Paleologu, care vorbit despre “Creştinism şi filozofie antică”.

03 Iunie – în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele Petru Moga de la Câmpina – Prahova, care a vorbit despre “Scrisori de pe frontul de Est”.

10 Iunie - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Sensul şi finalitatea existenţei omului” susţinută de către Teologul Victor Marola de la Buzău.

17 Iunie - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Credinciosul creştin ortodox contemporan între ideologizarea şi trăirea autentică a credinţei în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii”, susţinută de către Domnul Conf. Univ. Dr. Ion Marian Croitoru – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii “Vlahaia” din Târgovişte - Dâmboviţa.

22 – 23 Iunie - un grup de douăzeci de bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe, precum şi la Catedralele Arhiepiscopale din municipiile Râmnicu Vâlcea şi Curtea de Argeş şi la Închisoarea – Memorial din municipiul Piteşti, judeţul Argeş.

24 Iunie - în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele Arhim. Dr. Antim David – Stareţul Schitului Măgureanu din Bucureşti, care a vorbit despre “Cuvintele şi faptele în lucrarea de mântuire a omului”.

01 Iulie - în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele Arhim. Mihail Stanciu – Vieţuitor al Sfintei Mănăstiri Antim din Bucureşti, care a vorbit despre “Contribuția Sf. Ier. Antim Ivireanul la întărirea Ortodoxiei și a conștiintei noastre naționale”.

02 Septembrie – după Sfânta Liturghie duminicală Doamna Avocat Ana Corina Săcrieru ne-a vorbit despre „Educația copiilor noștri, încotro? Schimbări care ne afectează”.

23 Septembrie, Părintele Profesor Ioan Stoica – Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Valahia” din municipiul Târgovişte – Dâmboviţa, ne-a vorbit, în cadrul următoarei conferinţe parohiale, marca “Şerban Vodă” despre: “Taina lumii, uimire şi mirare”.

07 Octombrie - în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele, de pie memorie şi vrednică amintire, Nicolae Bordaşiu, care ne-a vorbit despre “1918 – cel mai frumos an din Istoria Românilor!”

            14 Octombrie – a avut loc conferința  şi lansarea cărții Preacuviosului Părinte Ierodiacon Iustinian Stoica din Sfântul Munte Athos – Grecia, titlul volumului fiind „Părinții mei duhovnicești. Mărturii și trăiri” – o veritabilă istorie contemporană a monahismului românesc.

21 Octombrie - a avut loc întâlnirea spiritual - apologetică cu tema: “Indicii şi limite ale terapiilor alternative” avându-l ca invitat de onoare pe  Domnul Dr. Pavel Chirilă - Fondatorul primului spital creştin din România postdecembristă - Spitalul "Christiana" din Bucureşti, totodată fondatorul Aşezâmântului, Mănăstirii şi Editurii "Christiana" din Bucureşti, Fondatorul şi Directorul Fundaţiei, Spitalului - Aşezamântului Hospice de îngrijiri paleative "Sfânta Irina" din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, Fondatorul Clinicii Medical - Creştine şi Oncologice de îngrijiri paleative din cadrul Mănăstirii Nera, localitatea Nera, judeţul Caraş Severin şi Directorul Centrului Medical - Creştin "Naturalia" din municipiul Bucureşti.

            28 Octombrie - a avut  loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Rolul istoric și destinul, poporului român în iconomia lucrării lui Dumnezeu", invitat de onoare fiind Părintele Protoiereu Gheorghe Colţea - Parohul Bisericii Ortodoxe Române din localitatea Moeciu de Jos şi Propopopul de Bran - Zărneşti, din frumosul ţinut românesc al Branului, din judeţul Braşov.

            03 Noiembrie – în Sâmbăta Moşilor de Toamnă a fost oficiată Slujba pomenirii/Parastasului oficiat pentru toţi Făuritorii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918… şi acest eveniment făcând parte din seria de manifestări şi momente dedicate “Anului comemorativ al Unităţii de Credinţă şi de Neam şi al Făuritorilor Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”.

            04 Noiembrie – a avut loc spectacolul extraordinarr intitulat „Bat clopotele cântând reîntregirea”, Cenaclul “Lumină Lină”, recital extraordinar cu participarea Părintelui Doru Gheaja, autorul faimoaselor cântece patriotice „Așa-i românul”, „Tu, Ardeal” , „Cântecul lui Ștefan cel Mare”, „Măi, Ardeal”.

            11 Noiembrie - în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe scriitorul, publicistul şi mărturisitorul creştin Cornel Constantin Ciomâzgă, care a vorbit despre “Har, harisme şi false truisme”

18 Noiembrie - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: "Părintele Constantin Galeriu, de-un leat cu Ţara", invitat de onoare fiind Părintele Prof. Univ. Dr. Vasile Gordon - Slujitor la Biserica "Sf. Proor. Ilie Tesviteanul" - Gorgani din Bucureşti.

23 – 24 Noiembrie - un grup de douăzeci şi cinci de bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

Alte detalii, amănunte, informaţii suplimentare, documentar foto – video şi informaţii suplimentare, cu privire la toate aceste momente spirituale, evenimente duhovniceşti, activităţi umanitar - bisericeşti şi acţiuni caritativ - filantropice, precum şi multe altele, puteţi găsi pe site-urile parohiei în cauză - www.parohiaserbanvoda.ro.

Dumnezeu să ne ajute, tuturor, în continuare, în tot lucrul cel bun! Amin!...

Mare mulţumită lui Dumnezeu pentru toate! Amin!...

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Amin!...

Bucureşti – Decembrie 2018

Cu deosebită consideraţie, în numele tuturor organizatorilor, partenerilor media şi a participanţilor, Dr. Stelian Gomboş

CURRICULUM VITAE GOMBOŞ STELIAN TITUS

 

 

Date                            Naţionalitatea: română

personale:                   Data naşterii: 8 iulie anul 1977

Locul naşterii: Oradea – Bihor

Starea civilă:             Căsătorit

Obiective: Să îmi folosesc pregătirea acumulată în timpul studiilor şi să acumulez experienţă, răspunzând provocărilor pozitive

Studii:

1992 –1996 - Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Oradea

1996 - 2000 - Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea Oradea

2000 - 2001 - Masterat Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea Oradea

2003 - prezent – Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă – Universitatea „Aristotel” din Thessalonic – Grecia

2008 2012 – Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

2012 – 2013 – Doctorand, prin transfer, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova.

2006 - Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Managementul Informaţiilor în instituţiile publice”

2007 - Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Comunicarea intra şi inter instituţională în entităţile publice”

2008 – Institutul Naţional de Administraţie (INA) – „Transparenţa decizională şi liberul acces la informaţiile de interes public”

2008 – Universitatea Naţională de Apărare (UNAP) „Carol I” Bucureşti – Colegiul Naţional de Apărare (CNAP) – Curs post-universitar de „Introducere în securitatea naţională”

2008 – Ministerul Afacerilor Externe – Institutul Diplomatic Român (IDR) – Curs post-universitar despre „România - relaţiile internaţionale şi integrarea ei în Uniunea Europeană”.

2009 - Universitatea Naţională de Apărare (UNAP) „Carol I” Bucureşti – Facultatea de Comandă şi Stat Major – Masterat despre „Securitatea şi Apărarea Naţională”.

2010 – Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (FCRP) – Masterat despre „Comunicare şi relaţii publice”.

2011 – Cursul european „Utilizarea calculatorului în şapte module – ECDL complet” – Bucureşti.

2013 – Cursul „Teorie şi practică diplomatică” la Şcoala Paleologu de „Studii umaniste şi diplomatice”.

2013 – Doctor in Teologie al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Craiova.

2014 – Cursul „Retorica adaptată la context” la Şcoala Paleologu de „Studii umaniste şi diplomatice”.

Activitatea profesională:

2000 – 2003 - Profesor de religie la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Oradea

2002-2003 – Preparator la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea

2005 – până în prezent – Consilier (superior) la Secretariatul de Stat pentru Culte din cadrul Guvernului României din Bucureşti.

2014 – 2018 - Epitrop – consilier la Biserica parohială „Sf. Ier. Nicolae şi Sf. Cuv. Antonie cel Mare” din cartierul bucureştean Titan.

2014 – decorat, de către Patriarhia Română, personal de către Părintele Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, cu ordinul comemorativ “Sfinţii Martiri Brâncoveni” şi conferit cu medalia jubiliară, închinată “Sfinţilor Martiri Brâncoveni”.

2017 – până în prezent – Membru în cadrul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR).

2017 până în prezent – Membru al Asociaţiei Creştine “Lăcaşuri Ortodoxe” din România.

2017 până în prezent – Membru al Fundaţiei Creştine “Arsenie Boca” din România.

2017 – până în prezent – Membru în Departamentul Centrului de Cercetări Teologice, Interculturale şi Ecumenice “Sf. Ioan Casian”din cadrul Universităţii “Ovidiu” din Constanţa.

Limbi străine:            Engleză - mediu

Franceză - mediu

Greacă - avansat

Profil personal: Persoană receptivă, dinamică, spirit deechipă, abilitate în comunicare şi negociere

Permis de conducere-categoria B

Cunoştinţe PC-Microsoft Office

Hobby – uri: Literatura, excursiile, muzica, sportul

Alte Activităţi:               Conferinţe, delegaţii şi simpozioane:

8 -19 August 1999 în localitatea Izvorul Mureşului din judeţul Harghita, am participat la simpozionul ,, Despre şi cu românii din diaspora ”

12 -14 Octombrie 2000 am participat la simpozionul Rom Fest de la Sibiu, organizat şi condus de către P.C. Pr. Gheorghe Calciu Dumitreasa – Parohul Bisericii Ortodoxe Româneşti din Washington

20 - 22 Mai 2001 am participat la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice organizată de către Universitatea Oradea şi Facultatea de Teologie Ortodoxă cu prilejul a 10 ani de activitate a acestei reînfiinţate Facultăţi de Teologie. Menţionez faptul că am participat la toate manifestările şi comunicările, atât în plen cât şi pe secţiuni, cu expuneri şi intervenţii

7 - 8 Mai 2003 am participat la Simpozionul de Bizantinologie cu ocazia împlinirii a 550 de ani de la Căderea Constantinopolului organizat de către Facultaţile de Teologie Ortodoxă şi Istorie din cadrul Universităţii Oradea şi Muzeul Judeţean Oradea

22 - 25 Iulie 2003 – Am participat la Simpozionul cu tema: „2004 – 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt – pregătirea şi organizarea acestui mare eveniment”, desfăşurat la Mănăstirea Putna, judeţul Suceava

18–20 Noiembrie 2003 am participat la simpozionul închinat Sf. Grigorie Palama – Thessalonic – Grecia

13 – 15 Mai 2004 am participat la simpozionul de Teologie Liturgică dedicat Sfântului Nicolae Cabassila

18 - 20 Iulie 2004 am participat la Simpozionul „Zilele Patriarh Miron Cristea”, ediţia a VII – a, care a avut loc la Topliţa, în cadrul căruia am prezentat studiul: „Ctitori şi Ctitorii Româneşti la Sfântul Munte Athos”

20 - 26 Iulie 2004 am participat la Izvorul Mureşului la Simpozionul dedicat Românilor de pretutindeni – ediţia a VII – a, în cadrul căruia am expus tema: „ Ştefan cel Mare şi Sfânt – Ctitor al aşezămintelor monahale din Sfântul Munte Athos”

30 Iunie - 3 Iulie 2004 am participat la manifestările organizate la Mănăstirea Putna, judeţul Suceava, cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt

16 - 18 August 2004 am participat la Congresul Studenţesc organizat la aceeaşi mănăstire, tot în cinstea aceleaşi comemorări, în cadrul căruia am prezentat expunerea „Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Sfântul Munte Athos”

13–15 Noiembrie 2004 am participat la simpozionul închinat Sf. Ioan Gură de Aur – Thessalonic – Grecia

19-20 Octombrie 2005 am participat la simpozionul închinat « Zilei Bibliei » - Craiova, judeţul Dolj

21–23 Octombrie 2005 am participat la simpozionul dedicat lui Pamfil Şeicaru de la Mănăstirea Orşova, judeţul Mehedinţi

22 Septembrie 2006, am participat la simpozionul închinat Sf. Nicodim cel Sfinţit ce s-a ţinut la Mănăstirea Tismana, judeţul Gorj

27 Septembrie 2006, am participat la simpozionul dedicat Sf. Antim Ivireanul – Râmnicu Vâlcea

11 Noiembrie 2006, am participat la simpozionul naţional intitulat « Slujirea socială a Bisericii », organizat de către Mitropolia Olteniei şi Facultatea de Teologie Ortodoxă, la Craiova, judeţul Dolj

17 decembrie 2006, am participat la simpozionul închinat Sf. Nicodim cel Sfinţit ce s-a ţinut la Drobeta Turnu – Severin, judeţul Mehedinţi

14 Mai 2007, am participat la simpozionul « Biserica şi şcoala în contextul integrării României în Uniunea Europeană » organizat la Oradea, judeţul Bihor

30 Iunie 2007, am participat la simpozionul naţional intitulat « Slujirea socială a Bisericii », organizat de către Mitropolia Olteniei şi Facultatea de Teologie Ortodoxă, ce s-a desfăşurat la Mănăstirea Tismana, judeţul Gorj

16 – 20 August 2007,în localitatea Izvorul Mureşului din judeţul Harghita, am participat la simpozionul internaţional dedicat Românilor de pretutindeni, cu titlul: « Dimensiunea universală şi europeană a Culturii Române », unde am expus comunicarea cu tema: « Despre folosul, participarea şi impactul tinerilor creştini ortodocşi în U.E. »

27 Septembrie 2007, am participat la simpozionul şi manifestările dedicate Sf. Antim Ivireanul – Râmnicu Vâlcea

09-10 Octombrie 2007, am participat la Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice cu tema „Tradiţie şi modernitate în societatea românească în noul context creat de aderarea la Uniunea Europeană”, care a avut loc la sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea. Aici am prezentat referatul cu tema: « Despre folosul, participarea şi impactul tinerilor creştini ortodocşi în U.E. »

30 Noiembrie 1996 – 30 Septembrie 2003 am fost preşedinte al Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) – Filiala Oradea

01 Noiembrie 2007 până în prezent - membru al Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini din România (AZEC)

01 Noiembrie 2008până în prezent – membru al Fundaţiei Absolvenţilor Colegiului Naţional de Apărare din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare « Carol I » Bucureşti

03 Aprilie 2008 – am participat la simpozionul internaţional, intitulat « Biserica în lumea contemporană », organizat de către Episcopia Unită cu Roma (Greco – catolică) de Oradea şi Facultatea de Teologie Greco – catolică, unde am susţinut referatul cu tema: « Predarea Religiei în şcoală – o problemă teologică şi apologetică »

20 Aprilie 2008 - în oraşul Gherla, judeţul Cluj, am participat la simpozionul naţional, cu tema: « Martiriul mărturisitorilor lui Iisus Hristos în închisorile comuniste – modele de trăire creştină », unde am susţinut referatul: « Ioan Ianolide, Valeriu Gafencu şi Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa – trei martiri şi mărturisitori ai Bisericii Ortodoxe Româneşti contemporane »

22–23 Mai 2008, am participat la Oradea, la simpozionul naţional, intitulat : « Multiculturalitatea în spaţiul Românesc », organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic – Bihor, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre importanţa colaborării şi conlucrării religiilor la începutul mileniului al III – lea, în cadrul Uniunii Europne »

12 Iunie 2008 – La Baia Mare, judeţul Maramureş, am participat la simpozionul naţional cu tema: « Biserica şi Mass – Media între complementaritate şi adversitate », unde am susţinut referatul cu tema: « Despre valoarea Cuvântului, a gândirii şi a făptuirii în iconomia mântuirii »

18 – 20 Iulie 2008 – în cadrul zilelor închinate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Despre locul şi rolul Bisericii Ortodoxe Române în integrarea României în Uniunea Europeană »

10 – 11 Septembrie 2008 – am participat la Simpozionul Internaţional « Comunicarea interconfesională în Uniunea Europeană » desfăşurat în Sala Drepturilor Omului din Palatul Parlamentului – Bucureşti, cu referatul intitulat: « Despre importanţa colaborării şi conlucrării religiilor la începutul mileniului al III – lea în cadrul Uniunii Europene »

12 – 13 Septembrie – am participat la Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei cu referatul intitulat: « Locul şi rolul Bisericii Ortodoxe Române în integrarea României în Uniunea Europeană. Exigenţe, probleme şi perspective »

23 Septembrie – am participat la Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, la Simpozionul Naţional organizat de către Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi Protopopiatul Ortodox Român Sighet, cu studiul intitulat: « Despre dimensiunea euharistică a creaţiei în raport cu problemele ecologiei şi cu misiunea Bisericii »

29 – 30 Septembrie 2008 – am participat la Miercurea Ciuc, la lucrările celei de a XIV – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu studiul intitulat: « Ortodoxia şi Statul în România sub regimurile totalitare»

09 Octombrie 2008 – am participat la simpozionul ce s-a desfăşurat la Oradea, cu tema: « Biblia şi spiritualitatea creştinului » organizat de către Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) împreună cu Episcopia Oradiei, în cadrul Anului Jubiliar 2008 – închinat Sfintei Scripturi

10 Octombrie 2008 – am participtat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea la simpozionul intitulat: « Scriptură – Liturghie – Biserică », organizat în cadrul Anului Jubiliar 2008 - închinat Sfintei Scripturi şi Sfintei Liturghii, unde am prezentat referatul cu tema: « Despre dimensiunile spirituale ale Eshatologiei, soteriologiei şi Eticii «

13 – 15 Octombrie 2008 – am participat la Sesiunea Comisiei Mixte a Istoricilor Români şi Maghiari la sediul Academiei Române din Bucureşti, la reuniunea cu tema: Religie şi Societate (stat) în istoria Europei Centrale şi Sud – Estice, din Evul Mediu până în prezent, cu referatul intitulat : « Ortodoxia şi Statul în România sub regimurile totalitare »

11 Decembrie 2008 – am participat la Gyula - Ungaria, unde Episcopia Ortodoxă Română a organizat un simpozion comemorativ, dedicat împlinirii a 200 de ani de la naşterea marelui Mitropolit al Ardealului – Andrei Şaguna, susţinând referatul cu tema: « Mitropolitul Ardealului – Andrei Şaguna, în conştiinţa noastră mărturisitoare »

27 – 28 Martie 2009 – am participat la simpozionul internaţional, organizat de UBB – Centrul de Studii Ecumenice şi Interreligioase, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, cu tema: « Integrarea Europeană şi Valorile Bisericii », susţinând referatul intitulat: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală »

28 – 29 Aprilie 2009 – am participat la simpozionul internaţional - organizat de UBB Cluj Napoca, Facultatea de Teologie Greco – Catolică şi Episcopia Română Unită cu Roma din Oradea – cu tema : « Opera şi activitatea teologică şi pastorală a Sfinţilor Părinţi Capadocieni », unde am susţinut studiul cu tema: « Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor »

22–23 Mai 2009, am participat la Oradea, judeţul Bihor, la simpozionul naţional « Roman Ciorogariu spirit european », intitulat : « Creativitate şi inovare didactică », organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic – Bihor, unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală »

18 – 19 Iulie 2009, în cadrul zilelor închinate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Despre misiunea bisericii ortodoxe în postmodernitate»

31 August 2009, am participat la Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a II–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală »

03 Octombrie 2009, am participat la Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, la lucrările celei de a XV – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu studiul intitulat: « Despre misiunea bisericii ortodoxe în postmodernitate»

05 – 06 Octombrie 2009, am participat la simpozionul internaţional cu tema: “Opera teologică şi moştenirea spirituală a Sfinţilor Părinţi Capadocieni”, organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Oradea, unde am susţinut studiul cu tema: « Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor »

16 – 17 Octombrie 2009, am participat la Facultatea de Teologie Ortodoxă « Andrei Şaguna » din Sibiu, la simpozionul cu tema « Însemnătatea vieţii şi operei Sfântului Vasile cel Mare pentru misiunea şi slujirea Bisericii » cu studiul intitulat: « Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor »

11 – 13 Noiembrie 2009, am participat la Mănăstirea Bârsana, judeţul Maramureş, la simpozionul organizat de către Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi Universitatea de Nord din Baia Mare, dedicat « Moştenirii spirituale a Sfântului Vasile cel Mare şi a tuturor Sfinţilor Părinţi Capadocieni » cu referatul ce poartă titlul: « Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor »

12 – 13 Aprilie 2010,Am participat la Simpozionul Internaţional organizat de către Universitatea Naţională de Apărare (UNAP) « Carol I » din Bucureşti, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre Creştinismul Arab – între tradiţie şi teritorialitate »

19 – 20 Iulie 2010, în cadrul zilelor închinate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală »

20 – 22 Septembrie 2010, am participat la Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a III – a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Simbolul de credinţă sau Crezul – teza şi sinteza mărturisirii noastre ortodoxe »

24 – 25 Septembrie 2010, am participat la Miercurea Ciuc şi la Sfântul Gheorghe, la lucrările celei de a XVI – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu studiul intitulat: « Despre locul şi rolul Bisericii Ortodoxe Române în integrarea României în Uniunea Europeană »

12 – 14 Noiembrie 2010, am participat la Iaşi, la simpozionul naţional organizat de către filiala ASTRA Iaşi, unde am susţinut referatul cu titlul: « Ortodoxia şi Statul în România, sub regimurile totalitare »

26 – 28 Februarie 2011, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XV – a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune  şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva consideraţii istorice despre Mitropolia Ortodoxă Română a Basarabiei – trecut, prezent şi perspective »

06 Iunie 2011, am participat la Drobeta Turnu Severin, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a IV–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Despre raportul şi unitatea dintre Dumnezeiasca Euharistie şi Sfânta Taină a Căsătoriei sau a Nunţii”

19 – 20 Iulie 2011, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Câteva consideraţii istorice despre Mitropolia Ortodoxă Română a Basarabiei – trecut, prezent şi perspective »

09 Septembrie 2011, am participat la Mioveni, judeţul Argeş, la « Sesiunea ştiinţifică de toamnă » a Centrului « Universul Ştiinţei », unde am susţinut referatul cu tema : « Parteneriatul Stat – Culte religioase în România anului 2011, în contextul integrării ei în Uniunea Europeană…»

24 Septembrie 2011, am participat lamanifestările religios-cultural-istorice dedicate „Sfântului Neagoe Basarab - Prinţ al Păcii şi al Culturii", organizate de către Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului la Curtea de Argeş, judeţul Argeş, unde am susţinut referatul cu tema: „Sfântul Domnitor Neagoe Basarab al Ţării Româneşti şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană...”

25 Septembrie 2011, am participat la Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XVII – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu studiul intitulat: « Câteva referinţe, gânduri şi impresii despre mişcarea spirituală şi duhovnicească „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din perioada postbelică…»

28 – 29 Septembrie 2011, am participat la Iaşi, la Simpozionul Internaţional « Istorie, cultură, Patrimoniu », organizat de către Muzeul Literaturii Române şi Societatea Culturală « Junimea 90 », unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă şi societatea românească actuală precum şi câteva puncte de vedere cu privire la relaţia dintre Stat şi Biserică în cadrul discursului social – istoric, în contextul aderării României la Uniunea Europeană»

10 – 12 Octombrie 2011, am participat la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dr. Vasile Coman” din cadrul Universităţii Oradea, la momentul aniversar, dedicat împlinirii a 20 de ani de existenţă şi activitate prodigioasă, iar în cadrul Simpozionului Internaţional “Despre familia creştină în postmodernitate şi contemporaneitate”, organizat de acelaşi institut de învăţământ teologic superior, am susţinut referatul cu titlul: “Despre raportul şi unitatea dintre Dumnezeiasca Euharistie şi Sfânta Taină a Căsătoriei sau a Nunţii »

09 – 10 Noiembrie 2011, am participat la Iaşi, la simpozionul naţional organizat de către filiala ASTRA Iaşi, unde am susţinut referatul cu titlul: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea, în perioada comunistă... ».

10 – 11 Februarie 2012, am participat în municipiul Deva, judeţul Hunedoara, la Simpozionul Internaţional cu tema: « Academicianul Silviu Dragomir (1888 – 1962) cinncizece de ani de la trecerea sa în eternitate », unde am susţinut referatul cu titlul: « In memoriam – Academicianul Silviu Dragomir (1888 – 1962) – un mare istoric, cercetător, luptător şi apărător al românilor transilvăneni, pioner al emancipării politice şi sociale a acestora…».

26 – 28 Februarie 2012, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XVI – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune  şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea, în perioada comunistă...»

16 – Mai 2012, am participat în municipiul Galaţi la Simpozionul dedicat (de către Biserica Ortodoxă Română), anului jubiliar al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, organizat de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în colaborare cu Universitatea « Dunărea de Jos », unde am susţinut referatul cu tema: « Despre suferinţă, boală, răbdare, vindecare, nădejde şi Taina Sfântului Maslu din perspectiva învăţăturii creştin - ortodoxe…»

06 Iunie 2012, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a V–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Sfântul Nicodim de la Tismana – Model al rugăciunii lui Iisus în lumea post - modernă şi impactul acesteia asupra vieţii secularizate de astăzi… »

14 Iunie 2012, am participat în municipiul Sibiu, la Simpozionul Doctoranzilor în Teologie, organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, unde am susţinut referatul cu tema: „Despre spiritualitatea euharistică în timpurile noastre precum şi despre Nicolae Afanassieff şi eclesiologia euharistică - „Viziunea Bisericii în lumina Tainei Euharistice“…G-bookmarks Live Technorati

15 Iunie 2012, am participat în municipiul Oradea, la simpozionul naţional „Roman Ciorogariu – spirit european” – ediţia 2012, cu titlul: „Vocaţia socială a instituţiilor educaţionale şi religioase”, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor şi Casa Corpului Didactic – Filiala judeţeană Bihor, unde am susţinut referatul cu tema: Despre tinerii de astăzi şi morala creştină, precum şi despre primenirea lor în Biserică... “

29 Iunie 2012, am participat în municipal Bucureşti, la “Conferinţele Criterion – serie nouă” cu tema “Nae Ionescu”, organizată de către Asociaţia culturală “Prietenii lui Eliade” şi Biblioteca Metropolitană din Bucureşti, unde am susţinut referatul cu tema: “Filosoful şi gânditorul creştin Nae Ionescu – între mărturisirea spiritual autentică şi propovăduirea culturală ireproşabilă…”

18 – 20 Iulie 2012, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea, în perioada comunistă... ».

29 - 30 Iulie 2012, am participat la Mănăstirea « Sfânta Ana » Rohia şi în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, la Simpozionul organizat cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea Părintelui Nicolae Steinhardt, organizat de către Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, Mănăstirea Rohia, Fundaţia « Nicolae Steinhardt », Biblioteca Judeţeană « Petre Dulfu » şi Universitatea de Nord, unde am prezentat referatul cu tema: « O scurtă incursiune în gândirea creştină a Părintelui Nicolae Steinhardt… »

21 – 22 Septembrie 2012, am participat la Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XVIII – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Din seria: In memoriam: - Autor cu carte - de duhovnicească învăţătură... Despre Tradiţie şi Libertate în spiritualitatea noastră ortodoxă şi răsăriteană, în viziunea Mitropolitului Antonie Plamădeală... »

28 – 29 Septembrie 2012, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la al XII – lea Simpozion « PERT » - « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Câteva referinţe despre Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea, în perioada comunistă... ».

07 – 08 Noiembrie 2012, am participat la Iaşi, la simpozionul naţional organizat de către filiala ASTRA Iaşi, unde am susţinut referatul cu titlul: « Despre poetul, prozatorul şi publicistul Mihai Eminescu în viziunea Bisericii, despre raportarea sa la învăţătura creştină, precum şi abordarea vieţii şi operei sale din perspectiva credinţei creştine…».

26 – 28 Februarie 2013, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XVII – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune  şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Temniţele şi închisorile comuniste din România – câteva referinţe despre numărul lor, activitatea, volumul de încarcerare, capacitatea şi dispunerea lor geografică....»

16 Mai 2013, am participat în municipiul Galaţi la Simpozionul dedicat (de către Biserica Ortodoxă Română), anului jubiliar al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi al Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, organizat de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în colaborare cu Universitatea « Dunărea de Jos », unde am susţinut referatul cu tema: « Despre raportul şi relaţia dintre Dumnzeu şi om în viziunea teologică a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae…»

22 Mai 2013, am participat la Oradea, la Simpozionul organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă « Episcop Dr. Vasile Coman », în cinstea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre importanţa şi semnificaţia Sfântului Împărat şi întocmai cu apostolii Constantin cel Mare în istoria Bisericii Creştine – o abordare istorică, fenomenologică şi teologică…»

03 Iunie 2013, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a VI–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Despre dimensiunea asceticii şi misticii în opera Părintelui Dumitru Stăniloae…»

18 – 20 Iulie 2013, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: «Vorbirea desire Biserică, Stat şi Libertatea religioasă din Romania, între curs şi discurs…».

23 Septembrie 2013, în cadrul manifestărilor religioase şi culturale dedicate celei de -a XV – a prăznuiri a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul – Ocrotitorul Spiritual al Râmnicului, am participat la Centrul Cultural Spiritual « Sfântul Antim Ivireanul » din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu referatul intitulat: « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană ».

28 Septembrie 2013, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la al XIII – lea Simpozion « PERT » - « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Despre relaţiile Stat – Biserică, în perioada comunistă şi postcomunistă. Referinţe, izvoare şi direcţii de cercetare… »

05 Octombrie 2013, în cadrul « Colocviilor » de la Mănăstirea Nicula, judeţul Cluj, am participat cu referatul, intitulat: « In memoriam: Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania – acum la împlinirea a doi ani de la naşterea sa cea veşnică, în ceruri... ».

17 – 18 Octombrie 2013, am participat la Iaşi, la simpozionul naţional organizat de către filiala ASTRA Iaşi, unde am susţinut referatul cu titlul: « Câteva puncte de vedere cu privire la relaţia dintre Stat – Biserică, în România, în cadrul discursului social – istoric, contemporan, precum şi în contextul revizuirii Constituţiei... ».

24 Octombrie 2013, am participat la ediţia a VI – a a Simpozionului dedicat Părintelui Dimitrie Bejan, organizat la Hârlău, judeţul Iaşi, de către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Protopopiatul Hârlău şi Parohia “Sf. Vasile cel Mare” din localitatea Hârlău, unde am prezentat comunicarea cu titlul: «Părintele Dimitrie Bejan – Mucenicul, Martirul şi Mărturisitorul (1909 – 1995)… »

08 – 09 Noiembrie 2013, am participat la Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XIX – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Temniţele şi închisorile comuniste din România – câteva referinţe despre numărul lor, activitatea, volumul de încarcerare, capacitatea şi dispunerea lor geografică... ».

26 – 28 Februarie 2014, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XVIII – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune  şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Jertfa Sfinţilor Martiri Brâncoveni – între asumarea responsabilă a libertăţii umane şi realitatea autentică a muceniciei creştine... »

13 Mai 2014, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a VII–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Valoarea pastorală şi duhovnicească a Sfintei Euharistii – Temelie a Bisericii, a unităţii ei şi a mântuirii omului în Iisus Hristos…»

15 Mai 2014, am participat în municipiul Galaţi la Simpozionul Internaţional dedicat (de către Biserica Ortodoxă Română), Anului jubiliar Euharistic al Sfintei Spovedanii şi Sfintei Împărtăşanii, organizat de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în colaborare cu Universitatea « Dunărea de Jos », unde am susţinut referatul cu tema: « Mântuitorul nostru Iisus Hristos – Euharistic – ieri, azi şi în veci Acelaşi. Temeiuri scripturistice şi dogmatice ale prezenţei Domnului în cadrul Sfintei Liturghii…»

02 Iunie 2014, am participat la Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, la Simpozionul Internaţional de Teologie şi Istorie, organizat de către Universitatea « Valahia » din municipiul Târgovişte şi Arhiepiscopia Târgoviştei, unde am susţinut referatul cu tema: « Valoarea pastorală şi duhovnicească a Sfintei Euharistii – Temelie a Bisericii, a unităţii ei şi a mântuirii omului în Iisus Hristos…»

07 Iulie 2014, am participat la Mănăstirea « Sf. Dimitrie » din municipiul Sighişoara, judeţul Mureş, la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, organizată de către Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii « 1 Decembrie » din municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, unde am susţinut referatul cu tema: « Mântuitorul nostru Iisus Hristos – Euharistic – ieri, azi şi în veci Acelaşi. Temeiuri scripturistice şi dogmatice ale prezenţei Domnului în cadrul Sfintei Liturghii… »

18 – 20 Iulie 2014, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: «Despre cine suntem noi astăzi, cum (mai) suntem noi astăzi ortodocşi şi în ce (mai) credem noi, românii de astăzi – din perspectiva şi în viziunea sociologului român Dan Dungaciu…».

19 – 30 Septembrie 2014, am participat la Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, la lucrările celei de a XX – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Bucuria slujirii este cea care ne menţine aici, căci m-a trimis Dumnezeu să caut oaia cea pierdută” – dialog duhovnicesc, viu şi deosebit de sincer cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ioan Selejan al Episcopiei Covasnei şi Harghitei, cu prilejul împlinirii a douăzeci de ani de slujire arhierească… »

23 Septembrie 2014, în cadrul manifestărilor religioase şi culturale dedicate celei de -a XVI – a prăznuiri a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul – Ocrotitorul Spiritual al Râmnicului, am participat la Centrul Cultural Spiritual « Sfântul Antim Ivireanul » din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu referatul intitulat: « Jertfa Sfinţilor Martiri Brâncoveni – între asumarea responsabilă a libertăţii umane şi realitatea autentică a muceniciei creştine...»

26 Septembrie 2014, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la al XIV – lea Simpozion « PERT » - « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Recenzie – Nicolae Purcărea, “Urlă haita”, Editura Fundaţia “Sfinţii Închisorilor”, Bucureşti, 2012, 287 pagini… »

09 Octombrie 2014, am participat la Simpozionul Internaţioanal, organizat de către Arhiepiscopia Craiovei - Mitropolia Olteniei şi Facultatea de Teologie din Craiova, la Mănăstirea Tismana – Gorj, în cinstea Sfinţilor Martiri Brâncoveni, cu referatul intitualt: « Despre drepturile omului şi provocările globalizării contemporane… »

26 – 27 Februarie 2015, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XIX – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune  şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Biserica Ortodoxă Română între identitate concretă şi autocefalie rodnică… »

27 – 28 Martie 2015, am participat în municipiul Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XXI – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice « Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Câteva consideraţii istorice despre Mitropolia Ortodoxă Română a Basarabiei – trecut, prezent şi perspective… »

04 – 06 Mai 2015, am participat la Arhiepiscopia Alba Iuliei, la Simpozion Internaţional "Ethosul misionar al Bisericii", organizat în perioada 04 - 06 mai, în municipiul Alba-Iulia, judeţul Alba, de către Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “1 Decembrie 1918”, unde am prezentat referatul cu tema: « Despre Evlavia Euharistică în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur… »

28 - 29 Mai 2015, am participat la Oradea, judeţul Bihor, la Simpozionul dedicat Misiunii Creştine, intitulat: « Pastoraţia şi Misiunea Bisericii într-o lume desacralizată. Pesrspective actuale. », organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă « Episcop Dr. Vasile Coman », din cadrul Universităţii Oradea, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre datoria, implicarea şi misiunea Bisericii Ortodoxe în postmodernitate… »

04 Iunie 2015, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a VIII–a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatul intitulat: « Despre omul de astăzi şi raportarea sa la implicaţiile economice, sociale şi culturale, în contextul revoluţiei informatizării… »

05 Iunie 2015, am participat în municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, la Simpozionul Internaţional de Teologie şi Istorie, organizat de către Universitatea « Valahia » din municipiul Târgovişte şi Arhiepiscopia Târgoviştei, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre datoria, implicarea şi misiunea Bisericii Ortodoxe în postmodernitate… »

15 – 16 Iunie 2015, am participat în municipiul Galaţi la Simpozionul Internaţional dedicat (de către Biserica Ortodoxă Română), Anului jubiliar al Pastoraţiei şi Misiunii în parohii şi mănăstiri astăzi, organizat de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în colaborare cu Universitatea « Dunărea de Jos », unde am susţinut referatul cu tema: « Despre Evlavia Euharistică în viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur… »

07 Iulie 2015, am participat la Mănăstirea « Sf. Dimitrie » din municipiul Sighişoara, judeţul Mureş, la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, organizată de către Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii « 1 Decembrie » din municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre datoria, implicarea şi misiunea Bisericii Ortodoxe în postmodernitate…»

18 – 20 Iulie 2015, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Biserica Ortodoxă Română între identitate concretă şi autocefalie rodnică… »

26 – 27 Septembrie 2015, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la al XV – lea Simpozion « PERT » - « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Câteva referinţe, gânduri şi impresii despre mişcarea spirituală şi duhovnicească „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din perioada postbelică… »

02 – 03 Octombrie 2015, am participat la Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XXII – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice «Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: «„Statul român nu este un stat laic” – despre viziunea Domnului Victor Opaschi – Secretar de Stat pentru Culte, cu privire la raporturilor dintre Stat, Biserică şi Culte religioase, în România contemporană… »

10 Octombrie 2015, am participat la Simpozionul Internaţional, organizat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, de către Episcopia Greco – Catolică de Oradea, Unită cu Roma, sub egida “Școala Ardeleană” - ediția a X-a – intitulat: “Familia creștină - Fundamente antropologice, iubire şi sexualitate în celibat şi căsătorie”, unde am susţinut referatul cu tema: «Despre familia creştină între tradiţia autentică a valorilor perene şi modernitatea consumistă a gândirii trecătoare – Provocări şi perspective... »

03 – 04 Noiembrie 2015, am participat la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova, la Conferinţa Internaţională cu tema: “Educaţia religioasă – valori, exigenţe, finalităţi” sub egida: “Paradigma creştină a unei Europe unite”, unde am susţinut referatul cu titlul: « Problema existenţei orei de religie în şcoală – o abordare teologică şi apologetică… »

26 – 27 Februarie 2016, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XX – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune  şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva referinţe, gânduri şi impresii despre mişcarea spirituală şi duhovnicească „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din perioada postbelică…»

14 Aprilie 2016, am participat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, la Liceul Ortodox ”Episcop Roman Ciorogariu”,  laediţia a VI-a a Simpozionului Naţional “Roman Ciorogariu – spirit european” cu tema:„Istorie, educaţie şi spiritualitate”, organizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea, Casa Corpului Didactic Bihor,Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” Oradea, Departamentul de Istorie din cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre Relaţia Dintre Raţiune şi Credinţă în Teologia Sfântului Vasile Cel Mare precum şi Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor… »

09 – 10 Mai 2016, am participat, în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, la Simpozionul Internaţional "Tinerii în Biserică şi Societate", ISSTA 2016, ediţia a 15 – a, organizat în perioada 09 - 10 Mai 2016, în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, de către Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “1 Decembrie 1918” şi Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, unde am prezentat referatul cu tema: « Despre relaţia dintre raţiune şi credinţă în teologia Sfântului Vasile Cel Mare, precum şi « învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor… »

20 Mai 2016, la invitaţia Primăriei Municipiului Reghin, a Protopopiatului Ortodox Român Reghin şi a Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din Reghin, judeţul Mureş – în calitate de organizatori, am participat la Conferinţa Naţională „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, Mitropolit Martir şi Cărturar – 300 de ani de la martirajul său”, unde am prezentat comunicarea cu tema: « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi viziunea sa cu privire la relaţia Stat – Biserică precum şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană de astăzi… »

25 - 26 Mai 2016, am participat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, la Simpozionul Naţional dedicat Educației Religioase a Tineretului Creştin Ortodox și Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, intitulat: « Biserica şi Educaţia Religioasă a Tineretului în Mileniul Trei. Contribuţia Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul în Teologia şi Literatura Românească », organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă « Episcop Dr. Vasile Coman », din cadrul Universităţii Oradea, unde am susţinut referatele cu tema: « Despre relaţia dintre raţiune şi credinţă în teologia Sfântului Vasile Cel Mare, precum şi « învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor… » şi « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi viziunea sa cu privire la relaţia Stat – Biserică precum şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană de astăzi… »

31 Mai 2016, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a IX – a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatele intitulate: « Despre relaţia dintre raţiune şi credinţă în teologia Sfântului Vasile Cel Mare, precum şi « învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor… » şi « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi viziunea sa cu privire la relaţia Stat – Biserică precum şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană de astăzi… »

02 Iunie 2016, am participat în municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, la Simpozionul Internaţional de Teologie şi Istorie, intitulat “Tinerii și educația religios - morală în contextul provocărilor lumii contemporane. Contribuția Bisericii la cultura universală”organizat de către Universitatea « Valahia » din municipiul Târgovişte şi Arhiepiscopia Târgoviştei, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre relaţia dintre raţiune şi credinţă în teologia Sfântului Vasile Cel Mare, precum şi învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor. »

18 – 20 Iulie 2016, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un simpozion, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi viziunea sa cu privire la relaţia Stat – Biserică precum şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană de astăzi… »

23 – 24 Septembrie 2016, am participat la Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XXIII – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice «Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Sfântul Ierarh Antim Ivireanul şi viziunea sa cu privire la relaţia Stat – Biserică precum şi folosul, participarea sau impactul creştinilor ortodocşi români în Uniunea Europeană de astăzi… »

02 – 03 Octombrie 2016, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la cel de-al XVI – lea Simpozion « PERT » - « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Preacuviosul Părinte Arhimandrit Benedict Ghiuş – Teologul smerit şi duhovnicul îmbunătăţit din marea lavră a Cernicăi... »

28 Ianuarie 2017, am participat la Mănăstirea Cozia din judeţul Vâlcea, la Simpozionul Naţional, organizat de Arhiepiscopia Râmnicului, unde am susţinut referatul cu tema: « Vrednicul Domnitor Mircea cel Bătrân sau cel Mare şi Mănăstirea Cozia – Ctitoria Măriei Sale precum şi raporturile Sale cu Biserica (1386 – 1418)…»

26 – 27 Februarie 2017, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XXI – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune  şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Pro Memoria - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte bun, milostiv şi autentic – acum la împlinirea a patruzeci de ani de la mutarea din lumea această, pământească şi naşterea lui în viaţa cea cerească şi veşnică (1901 – 1977)... »

10 Martie 2017, la invitaţia Domnului Profesor şi Director Ioan Ştefan Lazăr,în cadrul Fundaţiei Culturale « Antim Ivireanul » din municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, la a şasea ediţie a « Memorialului Bartolomeu Valeriu Anania », am prezentat referatul cu tema: « Din seria „Pro Memoria – Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului - Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania – acum la împlinirea a şase ani de la naşterea sa cea veşnică, în ceruri...»

22 Martie 2017, la sediul Centrului Pastoral – Misionar « Sf. Ier. Calinic de la Cernica », din cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, la Simpozionul Naţional, orgnizat, închinat şi dedicat împlinirii a patruzeci de ani de la naşterea cea cerească şi veşnică a Patriarhului Romaniei – Justinian Marina, am susţinut referatul cu tema: « Pro Memoria - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte bun, milostiv şi autentic – acum la împlinirea a patruzeci de ani de la mutarea din lumea această, pământească şi naşterea lui în viaţa cea cerească şi veşnică (1901 – 1977)... »

04 Mai 2017, la invitaţia Fundaţiei « Sfinţii Martiri Brâncoveni » cu sediul în municipiul Constanţa, am participat, în cadrul Şcolii şi Colegiului Brâncovenesc, la o seară/întâlnire duhovnicească, în cadrul căreia am vorbit despre "Mărturisitorii şi apărătorii Ortodoxiei în perioada comunistă - adevaraţi slujitori ai Bisericii noastre, autentici eroi ai Credinţei Creştine şi cinstiţi martiri ai neamului nostru precum şi veritabili mucenici ai Sinaxarului Românesc!"

02 Iunie 2017, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a X – a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatele intitulate: « Pro Memoria - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte bun, milostiv şi autentic – acum la împlinirea a patruzeci de ani de la mutarea din lumea această, pământească şi naşterea lui în viaţa cea cerească şi veşnică (1901 – 1977)... » şi « Despre relaţiile Stat – Biserică, în perioada comunistă şi postcomunistă. Referinţe, indicii, izvoare şi direcţii de cercetare… »

08 Iunie 2017, am participat la Timișoara la Colocviul Bilateral Franco-Român în Științele Informării și Comunicării. Colocviul Bilateral Franco-Român a fost organizat de Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul UVT, de Universitatea „Sophia Antipolis” din Nisa, Universitatea „Paul Valéry” din Montpellier și Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității București. Parteneri locali au fost Mitropolia Banatului și Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii, Academia Română – Filiala Timișoara. Până în acest an, colocviul a fost organizat la București. Manifestarea științifică s-a bucurat de prezența unor nume importante din domeniul cercetării în științele comunicării din Franța și România. În cadrul acestei manifestări ştiinţifice şi academice am susţinut referatul cu tema ”Sunt inevitabile secularizarea şi descreştinarea?”

18 Iunie 2017, la invitaţia Părintelui Paroh Ioan Goje de la Biserica « Sf. M. Mc. Dimitrie - Iozvorâtorul de Mir » din municipiul Cluj Napoca, judeţul Cluj, am vorbit despre « Mărturisitorii români ai lui Dumnezeu din perioada comunistă. Părinții de la Rugul Aprins și lumina lor duhovnicească…”

07 Iulie 2017, am participat la Mănăstirea « Sf. Dimitrie » din municipiul Sighişoara, judeţul Mureş, la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, organizată de către Şcoala Doctorală a Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii « 1 Decembrie » din municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre sensul şi condiţia deschiderii Ortodoxiei apologetice şi misionare spre lume, din perspectiva lucrării sacramentale a Bisericii şi a Sfântului Duh… »

18 – 20 Iulie 2017, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un Simpozion Naţional, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Pro Memoria - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Iustinian Marina – Un apostol neînfricat, un apologet neînfrânt, un propovăduitor dinamic, un mărturisitor neînduplecat, un apărător nemitarnic, un slujitor vrednic, harnic şi darnic precum şi un părinte bun, milostiv şi autentic – acum la împlinirea a patruzeci de ani de la mutarea din lumea această, pământească şi naşterea lui în viaţa cea cerească şi veşnică (1901 – 1977)... »

26 Septembrie 2017, la invitaţia Părintelui Paroh Vasile Irimia de la Biserica « Învierea Domnului » din municipiul Suceava, judeţul Suceava, am vorbit despre « Mărturisitorii români ai lui Dumnezeu din perioada comunistă. Părinții de la Rugul Aprins și lumina lor duhovnicească…”

27 Septembrie 2017, am participatlala Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare din oraşul Tg. Ocna, judeţul Bacău, la activitățile moral - religioase din cadrul Proiectului Memorie și mărturisire în penitenciarele românești, în contextul în care Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2017 ca Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, unde am susţinut referatul cu tema: « Temniţele şi închisorile comuniste din România – câteva referinţe despre numărul lor, activitatea, volumul de încarcerare, capacitatea şi dispunerea lor geografică... »

28 Septembrie 2017, la invitaţia Părintelui Protopop Lucian Voşloban de la Protopopiatul Oartodox Român din oraşul Luduş, judeţul Mureş, am vorbit despre « Mărturisitorii români ai lui Dumnezeu din perioada comunistă. Părinții de la Rugul Aprins și lumina lor duhovnicească… ». Conferinţe similare cu subiect identic: Bucureşti – Biserica « Şerban Vodă » - duminică – 15.10.2017, orele 17,00. Piteşti – Argeş – Biserica « Sf. Ioan Botezătorul » - vineri – 03.11.2017, orele 17,00. Satu Mare – Biserica « Sf. Împ. Constantin şi Elena » - duminică – 12.11.2017, orele 17,00.

29 Septembrie 2017, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la cel de-al XVII – lea Simpozion « PERT » - « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Temniţele şi închisorile comuniste din România – câteva referinţe despre numărul lor, activitatea, volumul de încarcerare, capacitatea şi dispunerea lor geografică... »

30 Septembrie 2017, am participat la Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XXIV – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice «Istorie, cultură şi civilizaţie în sud – estul Transilvaniei » cu referatul intitulat: « Arhiepiscopul şi Mitropolitul Nestor Vornicescu al Olteniei (1927 – 2000). Incursiuni biografice şi frânturi de gânduri la împlinirea a nouăzeci de ani de la naşterea sa pământească…»

13 - 14 Octombrie 2017, am participat la Simpozionul Internaţional, organizat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, de către Episcopia Greco – Catolică de Oradea, Unită cu Roma, sub egida “Școala Ardeleană” - ediția a XII-a, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre Relaţia Dintre Raţiune şi Credinţă în Teologia Sfântului Vasile Cel Mare precum şi Învăţătura Sfântului Vasile cel Mare despre educaţia tinerilor şi pastoraţia creştinilor… »

21 – 22 Octombrie 2017, am participat la Simpozionul Naţional intitulat “Martiri şi Mărturisitori ai Dreptei Credinţe în timpul Regimului Comunist. 70 de ani de la Reînfiinţarea Mitropoliei Banatului”, organizat, la Timişoara, judeţul Timiş, de către Mitropolia Banatului şi Facultatea de Teologie din Timişoara, unde am susţinut referatul cu tema: « Câteva referinţe, gânduri şi impresii despre mişcarea spirituală şi duhovnicească „Rugul Aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, din perioada postbelică... »

09 – 10 Noiembrie 2017, am participat laFacultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din municipiul Oradea, judeţul Bihor, la Simpozionul Național cu participare internațională, intitulat: „Icoana ortodoxă - Epifanie a transcendentului și mijloc de purificare într-o lume desacralizată”, unde am susţinut referatul cu tema: « Despre sensul şi condiţia deschiderii Ortodoxiei apologetice şi misionare spre lume, din perspectiva lucrării sacramentale a Bisericii şi a Sfântului Duh… »

26 – 27 Februarie 2018, am participat în municipiul Roman, judeţul Neamţ, la ediţia a XXII – a a Simpozionului Internaţional « Mitropolitul Visarion Puiu – mare cărturar, apărător a culturii străbune  şi a legii strămoşeşti », organizat de către Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, unde am susţinut referatul cu tema: « Punct şi de la capăt ori ba ?!...»

23 Aprilie 2018 - PHILOSOPHY, POLITICS AND RELIGION: ALTERNATIVE VISIONS AND CONFLICTUAL VALUES - April 23, 2018, 10.00

Institute of Political Sciences and International Relations "Ion I. C. Bratianu" of the Romanian Academy, Bucharest, Romania. The workshop with international participation will take place at the Institute of Political Sciences and International Relations "Ion I. C. Brătianu" of the Romanian Academy, and continues and deepens the theme announced in the inter-academic project on the theme of Democratization, Religious Identity and Fundamentalism in Romania and Bulgaria, giving priority to alternative views and conflicting values ​​that underpin the philosophy-politics-religion relationship.

Stelian Gomboș, Are Secularization and Dechristianization Inevitable?...

08 Mai 2018, am participat în municipiul Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, la Simpozionul Naţional « Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate », ediţia a XI – a, organizat de către Episcopia Severinului şi Strehaiei, cu referatele intitulate: « Catedrala Mântuirii Neamului – Simbol al Spiritualităţii noastre Româneşti şi al Anului Centenar - 2018… » şi « România în şi din noi… »

18 – 20 Iulie 2018, în cadrul zilelor dedicate Patriarhului Miron Cristea, am participat la Topliţa, judeţul Harghita, la un Simpozion Naţional, în cadrul căruia am prezentat referatul cu titlul: « Modele, repere şi exemple vii…» şi « Despre Biserică, abordarea misiunii ei în istorie, precum şi raportul intelectualilor cu aceasta…»

29 Septembrie 2018, am participat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, la cel de-al XVIII – lea Simpozion « PERT » - « Experimentul Piteşti – Reeducarea prin tortură », unde am susţinut studiul cu tema: « Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la realizarea, desăvârşirea şi împlinirea unităţii naţionale româneşti…»

30 Septembrie 2018, am participat la Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, la lucrările celei de a XXV – a ediţii a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice «Limba noastră românească - factor esenţial al realizării, împlinirii şi desăvârşirii unităţii noastre naţionale »

13 Octombrie 2018, am participat la Simpozionul Internaţional, organizat în municipiul Oradea, judeţul Bihor, de către Episcopia Greco – Catolică de Oradea, Unită cu Roma, sub egida “Școala Ardeleană” - ediția a XIII-a, unde am susţinut referatul cu tema: « Contribuția Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, la pregătirea și desăvârșirea Actului Marii Uniri de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 »

19 Octombrie 2018, am particpat la Simpozionul Internaţional organizat, la Deva, de către Episcopia Devei şi Hunedoarei, cu referatul intitulat : « Părintele Profesor Dumitru Stăniloae – Teologul (1903-1993); 115 ani de la naşterea sa pământească şi 25 ani de la naşterea sa în ceruri… »

12 Noiembrie 2018, am participat la Simpozionul Naţional intitulat „Anul centenar al Marii Uniri. Considerații istorice și teologice”, organizat, la Timişoara, judeţul Timiş, de către Mitropolia Banatului şi Facultatea de Teologie din Timişoara, unde am susţinut referatul cu tema: « România Anului Centenar între Cruce, Înviere, libertate şi Unitate…»

Activitatea publicistică: Înrevistele: „Studii Teologice”, „Orizonturi Teologice”, „Revista Teologică”, „Glasul Bisericii”, „Ortodoxia”, „Lumina”, „Tabor”, „Altarul Banatului”, „Mitropolia Olteniei”, „Altarul Reîntregirii”, „Telegraful Român”, „Teologia”, „Legea Românească”, „Lumea Credinţei”, „Renaşterea”, „Buna Vestire”, „Porunca iubirii”, „Rost”, „Credinţa Străbună”, „Vatra Veche”, „Armonii Culturale”, „Lumină Lină”, „Constelaţii Diamantine”, „Semne”, „Singur”, „Moldova Literară”, „Epifania”, „Învierea”, „Didahia”, „Apostolia”, „Argeşul Ortodox”, „Ortodoxia Maramureşeană”, „Grai Românesc”, „Biserica Ortodoxă”, „Geopolitica”, „Familia Ortodoxă” şi „Familia Română”.

Mai 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Smerită încercare întru desăvârşirea începutului” – la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu.

Octombrie 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Smerite încercări şi începuturi” – la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu.

Noiembrie 2008 – mi-a apărut cartea cu titlul: „De la începuturi la profunzimi” - la Editura „Agnos” din municipiul Sibiu.

Iulie 2009 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Despre Biserică şi Stat între curs şi discurs” – la Editura „Top Form” din municipiul Bucureşti.

Octombrie 2010 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Euharistia – calea către Iisus Hristos, Dumnezeu” – la Editura „Agnos” din municipul Sibiu.

Octombrie 2010 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Vorbire şi convorbire cu oameni aleşi” – la Editura „Top Form” din municipul Bucureşti.

Aprilie 2011 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Dumnezeiasca Euharistie – centrul vieţii liturgice şi duhovniceşti a creştinului” – la Editura „Emia” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara.

Decembrie 2011 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Din cuvântul înţeleptului – la ceas de sfat şi sfătuire...” – la Editura „Bunavestire” din municipiul Beiuş, judeţul Bihor.

Septembrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Armonii culturale şi spirituale contemporane”, la Editura „Armonii Culturale” din municipiul Adjud, judeţul Vrancea.

Septembrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Armonii sacre în lumea contemporană”, la Editura „Armonii Culturale” din municipiul Adjud, judeţul Vrancea.

Octombrie 2012 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Oameni şi cuvinte. Portrete şi descrieri”, la Editura „Top Form” din municipiul Bucureşti.

Aprilie 2013 – a apărut cartea cu titlul: Omul subiect actual al dragostei lui Dumnezeu” – volum omagial, închinat Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae; autori: Stelian Gomboş şi Cristian Şerban, la Editura „Cristimpuri” din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova.

Mai 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „O remarcabilă personalitate a vieţii bisericeşti şi naţionale – Episcopul Dr. Nicolae Popoviciu al Oradiei”, la Editura „România în Lume” din Bucureşti.

Iunie 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „De vrei să te mântuieşti cu întrebarea să călătoreşti...”, la Editura „Bunavestire” din municipiul Beiuş, judeţul Bihor.

Septembrie 2013 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Frânturi de învăţături şi cunoştinţe: culegere de eseuri, meditaţii şi reflecţii asupra unor teme, subiecte şi cărţi”, la Editura „Aureo” din municipiul Oradea, judeţul Bihor.

Iunie 2014 – mi-a apărut cartea (lucrarea de doctorat) cu titlul: „Sfânta Euharistie – Taina Nemuririi. Rolul ei în creşterea duhovnicească a credincioşilor”, la Editura „Mitropolia Olteniei” din municipiul Craiova, judeţul Dolj.

Septembrie 2014 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Câteva spicuiri, sugestii şi recomandări…”, la Editura „România în Lume” din Bucureşti.

Mai 2015 – mi-a apărut cartea cu titlul: „Minunat este Domnul Dumnezeu în tot lucrul mâinilor Sale - Culegere de articole, eseuri şi studii teologice", la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău.

Octombrie 2015 - mi-a apărut cartea cu titlul: „Împărtăşiri spirituale…”, Colecţia „Scrisul de azi”, Editura „Singur” din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.

Martie 2016 - mi-a apărut, cea de-a douăzecea carte, cu titlul: „Smerite şi sincere împărtăşiri”, la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău.

Noiembrie 2016 – cartea cu titlul: "Câteva sincere mărturisiri şi smerite împărtăşiri din rodul îmbelşugat şi tezaurul binecuvântat al Cuvântului - Culegere de articole, eseuri, studii, interviuri şi recenzii", Editura “Naţiunea”, Bucureşti.

August 2017 – mi-a apărut cartea cu titlul: “Despre Spritualitatea Răsăriteană Autentic Ortodoxă ca Trăire în Iisus Hristos - Fundamente, Realităţi, Perspective şi Trăsături - Mic ghid sau îndrumător apologetic, dogmatic şi moral”, la Editura Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa.

Septembrie 2017 – a apărut cartea cu titlul: “Biserică, stat, societate în regimul comunist (1945-1989): intoleranţă şi deznaţionalizare în Harghita şi Covasna (1940-1972)”, autori: Stelian Gomboş şi Ioan Lăcătuşu, la Editura “Eurocarpatica” din municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.

Mai 2018 – a apărut cartea cu titlul: “Certitudini, repere şi valori pentru omul contemporană” la Editura “Avrig&London”, din oraşul Avrig, judeţul Sibiu.

Iunie 2018 – a apărut cartea – culegere de eseuri, cu titlul: “România în şi din noi!”, la Editura “Magic Print” din municipiul Oneşti, judeţul Bacău.

Telefon:0745/265661

E-mail: stelian_gombos@yahoo.com; steliangombos@hotmail.com

https://steliangombos.wordpress.com/

Raportul meu de activitate – acţiunile umanitar – bisericeşti şi activităţile caritativ - filantropice, precum şi serile cultural - spirituale şi duhovniceşti, organizate de către, în cadrul şi la nivelul parohiei noastre „Sf. Cuv. Antonie cel Mare” – Titan – Bucureşti, pe parcursul anilor 2014, 2015, 2016 şi 2017, până la 20.09.2017…

2014

17 Februarie – seară duhovnicească, intitulată "Importanţa şi valoarea Părintelui Duhovnicesc în viaţa creştinului", susţinută de către Părintele Daniel Barâcă – Parohul Bisericii „Bunavestire” din Şoseaua Giurgiului, sector 4, Bucureşti.

24 Februarie – seară duhovnicească, intitulată „Despre demnitate, curaj, martiriu şi libertate, pornind de la exemplul mucenicesc al întemniţaţilor politici”

08 Martie – organizarea campaniei umanitare cu titlul „un mărţişor din suflet, dăruit unui suflet” şi deplasarea uni grup din cadrul parohiei noastre la Parohia Valea Plopului şi la tabăra de copii de la Valea Screzii, judeţul Prahova, unde ne-am întâlnit cu copii şi angajaţii taberei precum şi cu Părintele Nicolae Tănase.

10 Martie - seară duhovnicească, intitulată „seară duhovnicească, intitulată „Rolul Sfintei Liturghii în viaţa spirituală a creştinului contemporan”, susţinută de către Părintele Profesor Silviu Tudose – Parohul Bisericii „Sf. Ilie” – Gorgani din Bucureşti.

17 Martie – seară duhovnicească, intitulată "Temeiuri şi argumente patristice care stau la baza Tainelor Sfintei Spovedanii sau a Pocăinţei şi a Sfintei Împărtăşanii sau Euharistiei" - invitat fiind Părintele Profesor Constantin Pătuleanu - Parohul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului - Udricani" din Bucurşsti.

26 Martie – seară cultural – spirituală în cadrul căreia a fost invitat de onoare doamna actriţă Daniela Nane.

31 Martie – seară duhovnicească, intitulată „Sfânta Liturghie – Marele Paști al Bisericii”, susţinută de către Părintele Profesor Daniel Benga – Parohul Bisericii „Sf. Mc. Ştefan” – Cuiubul cu Barză din Bucureşti.

07 Aprilie – seară duhovnicească, intitulată "Stările vieţii duhovniceşti după Sfinţii Părinţi ai Bisericii Ortodoxe" - avându-l ca invitat pe Domnul Conf. Univ. Dr. Ion Marian Croitoru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "Valahia" din Târgovişte.

28 Aprilie – seară duhovnicească, intitulată „Drumul către familie. Abstinenţa sau concubinaj”, susţinută de către bioeticianul Virgiliu Gheorghe Vlăescu.

12 Mai – seară duhovnicească cu titlul "Sensul pedagogic al suferinţei", susţinută de către Părintele Profesor Vasile Creţu de la Biserica “Sf. Ilie” Gorgani din Bucureşti.

26 Mai – seară duhovnicească cu tema "Rolul terapeutic al pildelor", susţinută de către Părintele Profesor Emanoil Băbuş de la Biserica “Sf. Ilie” Gorgani din Bucureşti.

11 Iunie – seară duhovnicească cu tema "Taina Pocăinţei şi pregătirea lăuntrică pentru aceasta" susţinută de către Părintele Profesor Dr. Gheorghe Holbea - Prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Iustinian Patriarhul" din Bucureşti.

16 Iunie – seară duhovnicească şi lansare de carte cu titlul "Mii de tineri îşi păstrează astăzi fecioria până la căsătorie", invitat fiind domnul Claudiu Bălan - Preşedintele Asociaţiei "Ortodoxia Tinerilor" din Galaţi.

30 Iunie – seară duhovnicească şi lansare de carte cu tema "Sfinţii de lângă noi. Întâmplări, portrete, reflecţii" invitat fiind domnul Ciprian Voicilă - Sociolog la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti.

05 - 06 Iulie – am organizat o campanie de suflet pentru Parohia Ortodoxă Română din localitatea Vidacut, judeţul Harghita, condusă de către Părintele Horia Racea, unde, la iniţiativa Părintelui Marius Ştefan Suiugan, am dus şi oferit diferite ajutoare, necesare bisericii şi comunităţii româneşti de acolo.

15 Septembrie – seară duhovnicească cu tema "Jertfa mucenicească a Sfinţilor Martiri Brâncoveni - pildă autentică spre dobândirea demnităţii, curajului şi libertăţii în Iisus Hristos", invitatul din cadrul acestei manifestari fiind domnul Costion Nicolescu - Teolog şi Cercetător în cadrul Muzeului Ţăranului Român (MTR) din Bucureşti.

29 Septembrie – seară duhovnicească cu tema "Sfânta Euharistie în viaţa familiei creştine, contemporane", susţinută de către Părintele Profesor Marian Vild de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Iustinian Patriarhul" din Bucureşti.

07 Octombrie – am organizat o campanie de suflet, în vederea achiziţionării unor obiecte sacramental – liturgice şi bisericeşti, spre folosul duhovnicesc al Mănăstirii “Sfânta Treime” din localitatea Drgăneşti – Vlaşca, judeţul Teleorman, condusă de către Maica Stravroforă Mitrodora Gligor.

13 Octombrie – seară duhovnicească cu tema"Sfânta Taină a Spovedaniei sau Pocăinţei în viaţa Bisericii. Locul, rolul şi rostul ei în viaţa familiei creştine, contemporane", invitat fiind Părintele Arhim. Antim David – Stareţul Schitului Măgureanu din Bucureşti.

19 – 25 Octombrie – un grup de opt personae (bărbaţi) am fost într-un binecuvântat pelerinaj în Grecia şi Sfântul Munte Athos, unde am vizitat cele mai representative biserici din Thessalonic şi cele mai însemnate mănăstiri athonite.

03 Noiembrie – conferinţa cu tema "Prevenirea tuturor bolilor noastre prin asumarea unui stil de viaţă sănătos, corect şi autentic", invitatul din cadrul acestei manifestări fiind domnul Dr. Pavel Chirilă - Directorul Centrului Medical "Naturalia" din Bucureşti şi a Centrului - Hospice de îngrijiri paleative "Sf. Mc. Irina" din localitatea Voluntari - Ilfov.

08 Noiembrie - am organizat o campanie de suflet, în vederea achiziţionării unor obiecte sacramental – liturgice şi bisericeşti, spre folosul duhovnicesc al Mănăstirii Tăriceni din judeţul Călăraşi, condusă de către Părintele Protosinghel Pahomie Buruiană.

17 Noiembrie - am organizat o campanie de suflet, în vederea achiziţionării unor obiecte sacramental – liturgice şi bisericeşti, spre folosul duhovnicesc al Mănăstirii Tăriceni din judeţul Călăraşi, condusă de către Părintele Protosinghel Pahomie Buruiană.

21 Noiembrie – seară duhovnicească cu titlul:"Sfânta Taină a Spovedaniei sau Pocăinţei în viaţa Bisericii. Locul, rolul şi rostul ei în viaţa familiei creştine, contemporane, precum şi despre datoria creştinului de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos - Euharistic, în societatea contemporană, secularizată", invitatul din cadrul acestei manifestări fiind Părintele Protos. Dr. Nectarie Petre - Stareţul Mănăstirii Crasna - Prahova.

24 Noiembrie – seară duhovnicească cu tema: "Jertfa mucenicească a Sfinţilor Martiri Brâncoveni - pildă autentică pentru familia creştină contemporană, spre dobândirea demnităţii, curajului şi libertăţii în Iisus Hristos", susţinută de către Părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului – Prahova.

05 Decembrie – în cadrul Slujbei de priveghere, oficiată în cinstea Hramului Bisericii noastre – Sf. Ier. Nicolae – Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, a susţinut un frumos concert de colinde tradiţionale, româneşti, grupul de tineri şi membri ce formează Asociaţia cultural – spirituală “Tradiţia Românească”, condusă de către Părintrele Vladimir Alexa.

12 – 13 Decembrie, un grup de nouă bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

14 Decembrie, am organizat o campanie de suflet, în vederea achiziţionării unor obiecte sacramental – liturgice şi bisericeşti, spre folosul duhovnicesc al Mănăstirii Tăriceni din judeţul Călăraşi, condusă de către Părintele Protosinghel Pahomie Buruiană.

2015

09 Februarie – a avut loc conferinţa şi lansarea de carte, intitulată “Se întorc morţii acasă”, autor fiind domnul Cornel Constantin Ciomâzgă la care au vorbitscriitorul Cornel Constantin Ciomazgă şi Părintele Profesor Nicolae Bordaşiu de la Biserica "Sf. Silvestru" din Bucureşti.

02 Martie - seară duhovnicească cu tema “Sf. Ioan Gură de Aur - Dascălul virtuţilor şi al faptelor celor bune”, susţinută de către Părintele Profesor Dumitru Pintea – Slujitor la Biserica “Izvorul Tămăduirii” - Mavrogheni din Bucureşti.

07 Martie - organizarea ediţiei a doua a campaniei umanitare cu titlul „un mărţişor din suflet, dăruit unui suflet” şi deplasarea uni grup din cadrul parohiei noastre la Parohia Valea Plopului şi la tabăra de copii de la Valea Screzii, judeţul Prahova, unde ne-am întâlnit cu copiii şi angajaţii taberei precum şi cu Părintele Nicolae Tănase.

16 Martie - seară duhovnicească, intitulată "Sf. Ioan Gură de Aur - Dascălul Pocăinţei şi al plânsului duhovnicesc” - invitat fiind Părintele Profesor Constantin Pătuleanu - Parohul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului” - Udricani din Bucurşsti.

23 Martie - seară duhovnicească cu titlul "De ce Biserica are nevoie de tineri şi tinerii au nevoie de biserică?", susţinută de către Părintele Profesor Vasile Creţu de la Biserica “Sf. Ilie Tezviteanul” Gorgani din Bucureşti.

30 Martie - seară duhovnicească intitulată „Perioada Triodului - urcuş spre Înviere”, susţinută de către Părintele Profesor Silviu Tudose – Parohul Bisericii „Sf. Ilie Tezviteanul” – Gorgani din Bucureşti.

20 Aprilie - seară duhovnicească, intitulată "Din învăţăturile Sfântului Ioan Gură de Aur despre Pocăinţă" - avându-l ca invitat pe Domnul Conf. Univ. Dr. Ion Marian Croitoru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "Valahia" din Târgovişte.

27 Aprilie – 02 Mai - un grup de zece personae (bărbaţi) am fost într-un binecuvântat pelerinaj în Grecia şi Sfântul Munte Athos, unde am vizitat cele mai representative biserici din Thessalonic şi cele mai însemnate mănăstiri athonite.

18 Mai - seară duhovnicească intitulată „Mărturisirea lui Iisus Hristos Cel Înviat - Despre arătările Domnului după Înviere”, susţinută de către Părintele Profesor Constantin Preda – Parohul Bisericii „Sf. Gheorghe” – Plevna din Bucureşti.

25 Mai – seară duhovnicească cu tema "Despre provocarea misiunii parohiale în contextul societăţii contemporane", invitat fiind Preacucernicul Părinte Profesor Gheorghe Istodor - Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Sf. Ap. Andrei" din cadrul Universităţii "Ovidius" din Constanţa.

08 Iunie – seară duhovnicească cu tema “Despre misiunea, propovăduirea şi pastoraţia mănăstirilor ortodoxe în rândul credincioşilor de azi", avându-l ca invitat pe Preacuviosul Parinte Arhimandrit Dr. Antim David - Stareţul Schitului Măgureanu din Bucureşti.

19 – 20 Iunie - un grup de zece bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

06 Iulie – a avut loc întâlnirea - dezbatere în cadrul căreia a participat şi vorbit domnul Colonel Răzvan Brebeanu de la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) cu privire la (sau despre) fenomenul înmulţirii şi consolidării comunităţii (sau comunităţilor) islamice şi musulmane din şi în România, precum şi despre construirea unei mari moschei în Bucureşti!..

14 Septembrie – a avut loc spectacolul creştin, musical, recitativ şi poetic, intitulat “Sthuri şi cântări”, susţinut de către actorii/artiştii Tomi Cristin, Magda Catone şi Ana Calciu, spectacol organizat în colaborare cu filiala APOR – Sector 3 Bucureşti, condusă de către Doamna Camelia Liliana Raiciu.

27 Septembrie – a avut loc un târg caritabil de plăcinte iar fondurile colectate/adunate au fost (re)direcţionate către Tabăra de copii de la Valea Plopului, judeţul Prahova din cadrul Asociaţiei “Pro Vita”, condusă de către Părintele Nicolae Tănase.

28 Septembrie - seară duhovnicească intitulată „Despre importanţa spirituală a pelerinajelor, realizate mai ales în Grecia, Sfântul Munte Athos şi Ţara Sfântă, precum şi rolul sau impactul Sfinţilor şi Părinţilor Duhovniceşti, întâlniţi şi cunoscuţi în aceste sfinte locuri”, susţinută de către Părintele Daniel Barîcă – Parohul Bisericii „Buna Vestire” – Bellu din Bucureşti.

12 Octombrie – seară duhovnicească cu tema: "Întâlniri esenţiale cu oameni ai harului care au ajuns să fie sarea pământului adică oameni ce dau sens vieţii şi care sunt, în fond, Sfinţii de printre noi!", invitatul din cadrul acestei manifestari fiind domnul Costion Nicolescu - Teolog şi Cercetător în cadrul Muzeului Ţăranului Român (MTR) din Bucureşti.

19 Octombrie – seară duhovnicească cu tema: "Părintele Arhim. Roman Braga - mărturisitor al lui Iisus Hristos în vremuri şi locuri dificile", susţinută de către Părintele Profesor Jean Nedelea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Iustinian Patriarhul" din Bucureşti.

02 Noiembrie – seară duhovnicească cu tema:"Părinţi nevoitori, îmbunătăţiţi şi deosebiţi care au vieţuit în Munţii Bucegi din Carpaţii noştri", invitat fiind Părintele Protoiereu Gheorghe Colţea - Parohul Bisericii din localitatea Moeciu de Jos, din frumosul ţinut românesc al Branului şi, totodată, Protopop de Bran - Zărneşti din judeţul Braşov.

07 Noiembrie - am organizat o slujbă de cinstire şi pomenire (a parastasului) pentru toţi Marii Părinţi Duhovniceşti ai Bisericii şi spiritualităţii noastre, precum şi ai neamului şi poporului nostru.

09 Noiembrie – conferinţa cu tema "Familia creştină contemporană - modele, repere, idealuri", invitatul din cadrul acestei manifestări fiind Domnul Dr. Pavel Chirilă - Directorul Centrului Medical "Naturalia" din Bucureşti şi a Centrului - Hospice de îngrijiri paleative "Sf. Mc. Irina" din localitatea Voluntari - Ilfov.

13 – 14 Noiembrie, un grup de optsprezece bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

15 Noiembrie – seară duhovnicească cu tema "Despre Sf. Ier. Grigorie Palama – Arhiepiscopul Tesalonicului şi Maica Domnului - Isihasta" susţinută de către Părintele Profesor Dr. Gheorghe Holbea - Prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Iustinian Patriarhul" din Bucureşti.

16 Noiembrie – seară duhovnicească cu tema: "Câteva incursiuni în viaţa, opera şi activitatea bisericească a Fericitului întru pomenire Iustinian Marina - Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în perioada 1948 - 1977", susţinută de către Părintele Profesor Dr. Mihai Spătărelu - Parohul Bisericii “Adormirea Maicii Domnului” - Pitar Moş din Bucureşti.

23 Noiembrie – seară duhovnicească cu tema: "Mucenicie, jertfă şi iubire desăvârşită în famila creştină de astăzi", susţinută de către Părintele Nicolae Tănase de la Parohia Valea Plopului – Prahova.

05 – 06 Decembrie – în cadrul Slujbei de priveghere, oficiată în cinstea Hramului Bisericii noastre – Sf. Ier. Nicolae – Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, a susţinut un frumos concert de colinde tradiţionale, româneşti, grupul de tineri şi membri ce formează Asociaţia cultural – spirituală “Tradiţia Românească”, condusă de către Părintrele Vladimir Alexa, iar a doua zi – în timpul şi cadrul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii ne-au colindat şi încântat mai mulţi elevi ai Şcolilor Gimnaziale nr. 82 şi 149 de la noi, din cartierul nostru Titan al sectorului 3 capitală.

07 Decembrie - seară duhovnicească cu tema: “Cuvânt duhovnicesc despre iubirea de Dumnezeu şi dragostea de patrie - cele două aripi ale sufletului românesc” invitat special fiind Părintele Prof. Dr. Mihail Milea – Preşedintele Fundaţiei “Sf. Sava” din Buzău.

2016

08 Ianuarie – s-a desfăşurat, în cadrul bisericii şi parohiei noastre, spectacolul spiritual - creştin „Vorbind cu Tine, Doamne” Scenariu după carte “Rugăciuni pe malul lacului” scrisă de Sfântul Nicolae Velimirovici. Distribuţia: Actriţa Ana Calciu, Psalt - Andrei Stratulat, Flaut - Andrada Dumitrache. Regia: Ana Calciu şi Teodora Mareş. Manager de proiect: Malvina Roşu.   

08 Februarie – a avut loc întâlnirea spiritual - duhovnicească cu tema: "Tineretul contemporan între dezorientare, tristeţe şi bucurie - Câteva soluţii şi remedii duhovniceşti", susţinută de către Părintele Paroh Visarion Alexa de la Biserica "Sf. Ier. Nicolae" - Militari din sectorul 6, Bucureşti.

22 Februarie – a avut loc manifestarea cultural - duhovnicească cu tema: "Mişcarea spirituală Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, între istorie, prezenţă şi actualitate", invitaţi fiind: Părintele Profesor Nicolae Bordaşiu - Slujitor la Biserica "Sf. Ier. Silvestru" din Bucureşti, precum şi scriitorul şi publicistul creştin Adrian Georgescu din Bucureşti.

26 – 27 Februarie - un grup de optsprezece bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

05 Martie – s-a derulat/desfăşurat/realizat Campania Umanitară "Un mărţişor din suflet, oferit unui suflet", ediţia a treia - o campanie umanitară, dedicată, de această dată, Aşezământului Social şi Caritativ - Filantropic din localitatea Bisoca, judeţul Buzău, din cadrul Fundaţiei pentru copii "Sfântul Sava - Savaliada" din municipiul Buzău, judeţul Buzău, toate conduse de către Părintele Profesor Dr. Mihail Milea...

07 Martie – a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: "Educaţia tinerilor în antichitatea greco-romană şi valorificarea ei în actualitate", invitat de onoare fiind Părintele Prof. Univ. Dr. Vasile Gordon - Slujitor la Biserica " Sf. Proor. Ilie Tesviteanul" - Gorgani din Bucureşti.

21 Martie – a avut loc loc întâlnirea spiritual - duhovnicească cu tema: "Viaţa, familia şi activitatea cotidiană a preotului în lumina societăţii şi viziunii contemporane", invitat de onoare fiind Părintele Paroh Petru Moga de la Biserica "Sf. Ier. Nicolae" din oraşul Câmpina, judeţul Prahova.

25 Martie – s-a desfăşurat, în cadrul Bisericii şi parohiei noastre, Spectacolul Spiritual - Creştin “Diaconiţa Olimpiada”. Este o adaptare după scrisorile Sfântului Ioan Gură de Aur către Sfanta Diaconiță Olimpiada, cu actrița Ana Calciu; voci: Tomi Cristin și Florin Nan; regia: Marian Popescu. Manager de proiect: Malvina Rosu.

04 Aprilie – a avut loc loc seara spiritual - duhovnicească cu tema: "Despre educaţia moral - spirituală şi duhovnicească a tineretului creştin, reflectată în operele Marilor Sfinţi Părinţi Capadocieni", susţinută de către Părintele Prof. Univ. Dr. Constantin Pătuleanu - Parohul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" - Udricani din Bucureşti.

15 – 16 Aprilie - un grup de cincisprezece bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

18 Aprilie – a avut loc loc întâlnirea/seara spiritual - duhovnicească cu tema: "Despre virtuţile teologice ale credinţei, nădejdii şi dragostei, în lumina scripturistică a Noului Testament", susţinută de către invitatul de onoare, în persoana Părintelui Prof. Univ. Dr. Ion Popescu - Parohul Bisericii "Sf. Proor. Ioan Botezătorul" din municipiul Piteşti şi Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Sf. Mc. Filofteea” din municipiul Piteşti, judeţul Argeş.

16 Mai – a avut loc loc întâlnirea/seara spiritual - duhovnicească cu tema: "Bătrânii frumoşi şi liberi (o perspectivă inedită asupra fericirii) - O provocare pentru Tine(ri)!", susţinută de către invitatul nostru de onoare, în persoana Domnului Cornel Constantin Ciomâzgă - scriitor, publicist, jurnalist şi mărturisitor creştin...

30 Mai – a avut loc  loc întâlnirea/seara spiritual - duhovnicească cu tema: "Despre tinereţea fizică, naturală, biologică şi cea spirituală din pesrpectiva scrierilor biblice, patristice şi filocalice", invitat de onoare fiind Preacuviosul Părinte Arhim. Dr. Antim David - Stareţul Schitului Măgureanu din Bucureşti.

13 Iunie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "De trei ori în Areopag. Despre nebunia (supra)rațională a credinței și (i)raționalitatea (nebună) a lumii de azi", invitat de onoare fiind Părintele Lect. Univ. Dr. Adrian Sorin Mihalache - Cadru Didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi Realizator al Emisiunii "Lumina Celui Nevăzut" de la TV Trinitas - Televiziunea Patriarhiei Române.

27 Iunie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Familia Românească în contextul globalizării contemporane", invitat de onoare fiind Domnul Iulian Capsali - regizor de film documentar, publicist şi mărturisitor creştin şi tată a nouă copii.

01 – 02 Iulie - un grup de doisprezece bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

17 Septembrie – a avut loc/s-a realizat şi derulat o nouă Campanie Umanitară cu titlul: “Un ghiozdan din suflet oferit unui suflet” – ediţia a patra, dedicată, de această dată, Aşezământului Social şi Caritativ - Filantropic din localitatea Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, din cadrul Parohiei Ortodoxe "Intrarea Maicii Domnului în Biserică" - Trăistari şi a Fundaţiei Umanitare "Inimă pentru inimă" din localitatea Ocnele Mari, judeţul Vâlcea, conduse şi păstorite, cu atâta dragoste, jertfelnicie şi abnegaţie, de peste cincisprezece ani, de către Părintele Paroh Petre Veţeleanu...

19 Septembrie – a avut loc  întâlnirea spiritual - duhovnicească cu tema: "Despre tinereţe fără bătrâneţe...", susţinută de către invitatul nostru de onoare, în persoana Domnului Dr. Costion Nicolescu - Teolog, eseist şi publicist precum şi cercetător la Muzeul Ţăranului Român (MTR) din Bucureşti.

26 Septembrie – a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Despre tinerii de azi şi relaţia lor cu familia creştină contemporană în faţa provocărilor lumii actuale", invitat de onoare fiind Părintele Nicolae Tănase de la Parohia Valea Plopului, judeţul Prahova.

10 Octombrie – a avut  loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Biserica şi destinul neamului nostru românesc în context actual", invitat de onoare fiind Părintele Protoiereu Gheorghe Colţea - Parohul Bisericii Ortodoxe Române din localitatea Moeciu de Jos şi Propopopul de Bran - Zărneşti, din frumosul ţinut românesc al Branului, din judeţul Braşov.

17 – 22 Octombrie - un grup de doisprezece personae (bărbaţi) am fost într-un binecuvântat pelerinaj în Grecia şi în Sfântul Munte Athos, unde am vizitat cele mai representative biserici din Thessalonic şi cele mai însemnate mănăstiri athonite.

29 Octombrie – Am oficiat (un) Parastas în cinstea Părintelui Arhim. Teofil Părăian – Duhovnicul Mănăstirii “Constantin Brâncoveanu”, localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, fiindcă s-au împlinit şapte ani de la naşterea cea cerească şi veşnică a renumitului nostru părinte duhovnicesc - Preacuviosul Părinte Arhim. Teofil Părăian - distins slujitor, sacerdot, propovăduitor, mărturisitor şi duhovnic al neamului şi poporului nostru dreptslăvitor creştin!...

31 Octombrie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: “Pocăinţa - calea cea mai sigură ce duce către Dumnezeu”. Invitat fiind Părintele Protosinghel Ghelasie Iorga - Stareţul Schitului Darvari din Bucureşti.

14 Noiembrie – a avut loc  loc întâlnirea spiritual - apologetică cu tema: "Vaccinarea copiilor - pro sau contra?..." , avându-l ca invitat de onoare pe  Domnul Dr. Pavel Chirilă - Fondatorul primului spital creştin din România postdecembristă - Spitalul "Christiana" din Bucureşti, totodată fondatorul Aşezâmântului, Mănăstirii şi Editurii "Christiana" din Bucureşti, Fondatorul şi Directorul Fundaţiei, Spitalului - Aşezamântului Hospice de îngrijiri paleative "Sfânta Irina" din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, Fondatorul Clinicii Medical - Creştine şi Oncologice de îngrijiri paleative din cadrul Mănăstirii Nera, localitatea Nera, judeţul Caraş Severin şi Directorul Centrului Medical - Creştin "Naturalia" din municipiul Bucureşti.

18 – 19 Noiembrie - un grup de douăzeci şi cinci de bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

28 Noiembrie – a avut loc  întâlnirea spiritual - apologetică şi educativ - duhovnicească cu tema: avându-l ca invitat special pe "Despre marea familie a Bisericii şi marea familie a neamului în faţa provocărilor contemporane - realităţi, soluţii şi perspective", Părintele Prof. Dr. Mihail Milea - Preşedintele Fundaţiei "Sfântul Sava" din Buzău, Profesor la Seminarul Teologic Liceal "Chesarie Episcopul" şi Preot - Slujitor la Catedrala "Sfântul Sava" din municipiul Buzău.

05 – 06 Decembrie – în cadrul Slujbei de priveghere, oficiată în cinstea Hramului Bisericii noastre – Sf. Ier. Nicolae – Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, a susţinut un frumos concert de colinde tradiţionale, româneşti, grupul de tineri şi membri ce formează Asociaţia cultural – spirituală “Tradiţia Românească”, condusă de către Părintrele Vladimir Alexa, iar a doua zi – în timpul şi cadrul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii ne-au colindat şi încântat mai mulţi elevi ai Şcolilor Gimnaziale nr. 82 şi 149 de la noi, din cartierul nostru Titan al sectorului 3 Capitală.

2017

Biserica/Parohia „Sf. Cuv. Antonie cel Mare” – Titan

06 Februarie – a avut loc întâlnirea spiritual - apologetică cu tema: “Aparanţa laicatului”, avându-l ca invitat pe filosoful, eseistul creştin şi publicistul Andrei Găitănaru din Bucureşti.

18 Februarie – în Sâmbăta Moşilor de iarnă a fost oficiată Slujba pomenirii/Parastasului oficiat pentru toti slujitorii, propovaduitorii, marturisitorii si aparatorii Ortodoxiei in timpul comunismului... şi acest eveniment făcând parte din seria de manifestări şi momente dedicate Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului"

20 Februarie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: “Despre moştenirea Rugului Aprins”, invitat find Domnul Marius Vasileanu – professor, cercetător şi eseist iar participant/invitat special fiind Părintele Profesor Nicolae Bordaşiu de la Biserica “Sfântul Silvestru” din Bucureşti, unul dintre membrii (studenţi) ai acestei mişcări cultural – spirituale din Bucureşti.

04 Martie - organizarea ediţiei a cincea a campaniei umanitare cu titlul „un mărţişor din suflet, dăruit unui suflet” şi deplasarea uni grup din cadrul parohiei noastre la Taberele de la Valea Screzii şi Valea Plopului, Aşezământul Social "Pro Vita" din localitatea Vălenii de Munte şi Aşezământul Social "Sf. Stelian" din localitatea Valea Crângului - oraşul Urlaţi, toate din judeţul Prahova, unde ne-am întâlnit cu copiii şi angajaţii taberelor precum şi cu Părintele Nicolae Tănase, Părintele Rafael Tănase şi Părintele Manuel Radu.

06 Martie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Icoana Ortodoxă - fidelă mărturisitoare a Adevărului revelat şi al Cuvântului întrupat", invitaţi fiind Părintele Antipa Burghelea şi Părintele Arhim. Mihail Stanciu - vieţuitori ai Sfintei Mănăstiri "Antim" din Bucureşti.

10 – 11 Martie - un grup de douăzeci bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

13 Martie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Despre mărturisitorii întemniţaţi şi fenomenul reeducării de la Piteşti, din perioada totalitară", invitat fiind Domnul Alin Mureşan - Director General la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICMER) şi Preşedinte al Centrului de Studii în Istorie Contemporană – Bucureşti.

18 Martie - În cadrul programului nostru parohial, spiritual - comemorativ din cuprinsul acestui an - 2017, dedicat Patriarhului Justinian şi apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu binecuvantarea Parintelui nostru Paroh şi cu aprobarea Conducerii Penitenciarului Jilava, din judeţul Ilfov, am organizat, în cadrul şi la nivelul comunităţii noastre parohiale, o vizită la Memorialul - Fortul 13 Jilava, în ziua de sâmbătă - 18.03.2017, orele 12,00, cu scopul de a-i cinsti, şi în acest mod, pe toţi slujitorii, propovăduitorii şi mărturisitorii Ortodoxiei din şi în timpul comunismului!...

Deplasarea la faţa locului s-a realizat de la biserica noastră, undeva, în jurul orei 11,00, după care acolo am vizitat locurile de detenţie, celularul şi locurile de tortură ale întemniţaţilor din perioada totalitară şi, totodată, am obţinut încuviinţarea de a oficia acolo, la capela/bisericuţa Penitenciarului, o slujbă de pomenire/de parastas pentru toţi aceşti luptători şi apărători, vrednici şi autentici!...

20 Martie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Despre moştenirea spirituală a Părintelui Arhim. Arsenie Papacioc", susţinută de către invitatul nostru - Domnul Conf. Univ. Dr. Ioan Marian Croitoru - Cadru Didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "Valahia" din Târgovişte – Dâmboviţa.

27 Martie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Maica Domnului în Icoana şi Iconografia Ortodoxă", invitat fiind Domnul Victor Marola - Teolog, cadru didactic şi publicist.

03 Aprilie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Religiozitatea - cale de modelare a caracterului şi mijloc de imunizare psihologică", susţinută de către invitatul nostru de onoare - Domnul Conf. Univ. Dr. Vasile Timiş - Cadru didactic la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii "Babeş - Bolyai" din Cluj Napoca.

24 Aprilie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Despre moştenirea spirituală a Părintelui Arhim. Sofian Boghiu”, susţinută de către invitatul nostru de onoare - Părintele Arhim. Mihail Stanciu - Slujitor/vieţuitor al Sfintei Mănăstiri "Antim" din Bucureşti.

08 Mai - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Despre figura luminoasă a Părintelui Patriarh Teoctist", invitat fiind Părintele Arhim. Dr. Antim David - Stareţul Schitului Măgureanu din Bucureşti, cu care am oficiat (şi) Slujba de Pomenire a Parastasului în cinstea Părintelui Patriarh Teoctist.

22 Mai - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Despre lucrarea duhovnicească a Părintelui Arhim. Simeon Ciumandrea - fost vieţuitor athonit şi Stareţ al Schitului Darvari din Bucureşti", despre care a vorbit Părintele Protos. Ghelasie Iorga - Stareţul Schitului Darvari din Bucureşti.

12 Iunie -a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Despre chipul blând şi figura luminoasă a Părintelui Patriarh Teoctist", invitat fiind Părintele Vasile Ioana - Parohul Bisericii "Sf. Nicolae dintr-o zi" din Bucureşti, cu care am oficiat (şi) Slujba de Pomenire a Parastasului în cinstea Părintelui Patriarh Teoctist.

19 Iunie -a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Sfintele Icoane, peceţi ale darului dumnezeiesc şi tărie a credinţei în Iisus Hristos prin Duhul Sfânt", susţinută de către invitatul nostru de onoare - Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Caraza - Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Iustinian Patriarhul" din Bucureşti.

23 – 24 Iunie - un grup de douăzeci bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

26 Iunie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Sfântul Cuvios Antonie cel Mare - viaţa, petrecerea şi lucrarea sa duhovnicească, abordate atat din perspectiva spiritualităţii răsăritene cât şi a celei apusene. Date noi despre descoperirea Sfintelor sale Moaşte...", susţinută de către invitatul nostru de onoare - Părintele Prof. Univ. Dr. Constantin Pătuleanu - Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Iustinian Patriarhul" şi Parohul Bisericii "Sf. Ier. Nicolae - Udricani" din Bucureşti; totodată a participat şi Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Caraza - Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Iustinian Patriarhul" din Bucureşti.

11 – 12 August - un grup de douăzeci bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

18 Septmebrie - a avut loc întâlnirea spiritual - apologetică cu tema: "Familia creştină, românească, contemporană, încotro? Realităţi şi perspective...", invitat de onoare fiind Domnul Iulian Capsali - regizor de film documentar, publicist şi mărturisitor creştin şi tată a nouă copii.

Biserica/Parohia “Şerban Vodă”

15 Octombrie - a avut loc întâlnirea spirituală şi comunicarea duhovnicească cu tema: “Mărturisitorii români ai lui Dumnezeu din perioada comunistă. Părinții de la Rugul Aprins și lumina credinței lor…”– susţinută de Dr. Stelian Gomboş din Bucureşti.

22 Octombrie - a avut loc întâlnirea spiritual - apologetică cu tema: “Ortodoxia ca stil de viaţa” avându-l ca invitat de onoare pe  Domnul Dr. Pavel Chirilă - Fondatorul primului spital creştin din România postdecembristă - Spitalul "Christiana" din Bucureşti, totodată fondatorul Aşezâmântului, Mănăstirii şi Editurii "Christiana" din Bucureşti, Fondatorul şi Directorul Fundaţiei, Spitalului - Aşezamântului Hospice de îngrijiri paleative "Sfânta Irina" din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, Fondatorul Clinicii Medical - Creştine şi Oncologice de îngrijiri paleative din cadrul Mănăstirii Nera, localitatea Nera, judeţul Caraş Severin şi Directorul Centrului Medical - Creştin "Naturalia" din municipiul Bucureşti.

29 Octombrie – a avut  loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Religia în lumea contemporană", invitat de onoare fiind Părintele Protoiereu Gheorghe Colţea - Parohul Bisericii Ortodoxe Române din localitatea Moeciu de Jos şi Propopopul de Bran - Zărneşti, din frumosul ţinut românesc al Branului, din judeţul Braşov.

04 Noiembrie – în Sâmbăta Moşilor de Toamnă a fost oficiată Slujba pomenirii/Parastasului oficiat pentru toţi slujitorii, propovăduitorii, mărturisitorii şi apărătorii Ortodoxiei în timpul comunismului... şi acest eveniment făcând parte din seria de manifestări şi momente dedicate Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului"

05 Noiembrie– a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: "Părintele Constantin Voicescu – Duhovnicul Cetăţii", invitat de onoare fiind Părintele Prof. Univ. Dr. Vasile Gordon - Slujitor la Biserica "Sf. Proor. Ilie Tesviteanul" - Gorgani din Bucureşti.

19 Noiembrie - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Biblia – o carte? Ce mai spune ea omului de azi?!” susţinută de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană – Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Nicolae Ivan” a Universităţii “Babeş – Bolyai” din Cluj Napoca.

21 Noiembrie – a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Despre Martiri şi Vocaţia Martirică a Poporului Român” susţinută de către Maestrul, Artistul, Apologetul şi Mărturisitorul Creştin Dan Puric din Bucureşti.

24 – 25 Noiembrie - un grup de douăzeci şi cinci de bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

26 Noiembrie - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “A fi tânăr într-o lume bătrână” susţinută de eseistul, editorul şi publicistul Răzvan Bucuroiu – Fondatorul şi Directorul Revistei şi Editurii “Lumea Credinţei” din Bucureşti.

03 Decembrie - a avut loc manifestarea cultural - duhovnicească cu tema: "Crâmpeie din istoria Rugului Aprins de la Mănăstirea Antim din Bucureşti şi ale temniţelor comuniste, povestite pe", invitat deosebit fiind Părintele Profesor Nicolae Bordaşiu - Slujitor la Biserica "Sf. Ier. Silvestru" din Bucureşti.

05 Decembrie – în cadrul Slujbei de priveghere, oficiată în cinstea Hramului Bisericii noastre – Sf. Ier. Nicolae – Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, a susţinut un frumos concert de colinde tradiţionale, româneşti, grupul de tineri şi membri ce formează Asociaţia Cultural – Spirituală “Tradiţia Românească”, condusă de către Părintrele Vladimir Cătălin Alexa.

10 Decembrie - a avut loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Tinereţe şi curaj, mărturisire şi libertate în lumea contemporană", invitat de onoare fiind Părintele Nicolae Tănase de la Parohia Valea Plopului, judeţul Prahova.

2018

04 Februarie – Am reluat seria întâlnirilor duhovniceşti, în acest nou an special – centenar 2018, cu un alt invitat deosebit – cu Domnul Dr. Laurenţiu Gheorghe – cadru didactic la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, care a vorbit „Despre raţiune şi credinţă în contextul secularizării!”

11 Februarie - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Curs de supravieţuire urbană”, invitat fiind Părintele Paroh Visarion Alexa de la Biserica “Pogorârea Sf. Duf şi Sf. Ier. Nicolae” din cartierul bucureştean Militari.

13 Februarie – În cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele Profesor Ionuţ Moldoveanu – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universităţii Bucureşti, care a vorbit „Despre momente din istoria încercărilor de unire naţională şi rolul Bisericii Ortodoxe Române în acestea”.

18 Februarie – la următoarea seară duhovnicească l-am avut, în mijlocul nostru, pe Părintele Paroh Vasile Ioana de la Biserica “Sf. Nicolae dintr-o zi” din bucureşti, care ne-a prezentate meditaţia cu titlul: „Doamne şi Stăpânul vieţii mele…”

25 Februarie - În cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat deosebit pe Părintele Profesor Gheorghe Holbea – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universităţii Bucureşti, care a vorbit despre „Icoana ortodoxă – de la imagine la chipul slavei divine”.

04 Martie - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: „Problema transcendenței și imanenţei dumnezeiești la Sfinţii Dionisie Areopagitul, Maxim Mărturisitorul și Grigorie Palama” susţinută de către Părintele Profesor Ion Popescu de la Facultatea de Teologie din municipiul Piteşti – Argeş.

09 – 10 Martie- un grup de treizeci şi cinci de bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe, precum şi la Mănăstirile Iezer – Vâlcea şi Bascovele – Argeş.

11 Martie - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: „Dacă nu S-ar fi coborât nu S-ar fi înălțat”, invitaţi deosebiţi fiind Părintele Protos. Ioan Cojanu – Stareţul Mănăstirii “Sf. Ioan Botezătorul” din municipiul Alba Iulia şi eseistul, teologul şi publicistul creştin Costion Nicolescu din Bucureşti.

18 Martie - În cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele Profesor Constantin Pătuleanu – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universităţii Bucureşti, care a vorbit despre „Scara virtuţilor şi desăvârşirea omului”.

25 Martie – După concertul bisericesc-psaltic, cu cântări bizantine specifice Postului Mare, în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat deosebit pe Părintele Profesor Constantin Preda – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Justinian Patriarhul” a Universităţii Bucureşti, care a vorbit „Despre ultima săptămână din viaţa pământească a Mântuitorului”.

26 Aprilie - în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele Profesor Adrian Sorin Mihalache – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” din Iaşi şi realizator al emisiunii TV Trinitas “Lumina Celui Nevăzut”, care a vorbit despre Practici ale vieții spirituale în contextul vieții cotidiene – reflecții ale filocaliei creștine și datele recente din cercetarea neuroștiințelor”

06 Mai - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Continuitatea Bisericii” susţinută de către scriitorul, traducătorul, editorialistul şi publicistul Dan Ciachir din Bucureşti.

13 Mai - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Vederea în Duh”, susţinută de către Părintele Cristian Galeriu – Slujitor la Biserica “Sfântul Silvestru” din Bucureşti.

20 Mai - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Terapia Crucii” susţinută de către filosoful şi eseistul Andrei Găitănaru din Bucureşti.

27 Mai - în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Domnul Theodor Paleologu – Scolarh al Casei Paleologu, care vorbit despre “Creştinism şi filozofie antică”.

03 Iunie – în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele Petru Moga de la Câmpina – Prahova, care a vorbit despre “Scrisori de pe frontul de Est”.

10 Iunie - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Sensul şi finalitatea existenţei omului” susţinută de către Teologul Victor Marola de la Buzău.

17 Iunie - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: “Credinciosul creştin ortodox contemporan între ideologizarea şi trăirea autentică a credinţei în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii”, susţinută de către Domnul Conf. Univ. Dr. Ion Marian Croitoru – cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii “Vlahaia” din Târgovişte - Dâmboviţa.

22 – 23 Iunie - un grup de douăzeci de bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe, precum şi la Catedralele Arhiepiscopale din municipiile Râmnicu Vâlcea şi Curtea de Argeş şi la Închisoarea – Memorial din municipiul Piteşti, judeţul Argeş.

24 Iunie - în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele Arhim. Dr. Antim David – Stareţul Schitului Măgureanu din Bucureşti, care a vorbit despre “Cuvintele şi faptele în lucrarea de mântuire a omului”.

01 Iulie - în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele Arhim. Mihail Stanciu – Vieţuitor al Sfintei Mănăstiri Antim din Bucureşti, care a vorbit despre “Contribuția Sf. Ier. Antim Ivireanul la întărirea Ortodoxiei și a conștiintei noastre naționale”.

02 Septembrie – după Sfânta Liturghie duminicală Doamna Avocat Ana Corina Săcrieru ne-a vorbit despre „Educația copiilor noștri, încotro? Schimbări care ne afectează”

23 Septembrie, Părintele Profesor Ioan Stoica – Cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii “Valahia” din municipiul Târgovişte – Dâmboviţa, ne-a vorbit, în cadrul următoarei conferinţe parohiale, marca “Şerban Vodă” despre: “Taina lumii, uimire şi mirare”.

07 Octombrie - în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe Părintele, de pie memorie şi vrednică amintire, Nicolae Bordaşiu, care ne-a vorbit despre “1918 – cel mai frumos an din Istoria Românilor!”

            14 Octombrie – a avut loc conferința  şi lansarea cărții Preacuviosului Părinte Ierodiacon Iustinian Stoica din Sfântul Munte Athos – Grecia, titlul volumului fiind „Părinții mei duhovnicești. Mărturii și trăiri” – o veritabilă istorie contemporană a monahismului românesc.

21 Octombrie - a avut loc întâlnirea spiritual - apologetică cu tema: “Indicii şi limite ale terapiilor alternative” avându-l ca invitat de onoare pe  Domnul Dr. Pavel Chirilă - Fondatorul primului spital creştin din România postdecembristă - Spitalul "Christiana" din Bucureşti, totodată fondatorul Aşezâmântului, Mănăstirii şi Editurii "Christiana" din Bucureşti, Fondatorul şi Directorul Fundaţiei, Spitalului - Aşezamântului Hospice de îngrijiri paleative "Sfânta Irina" din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov, Fondatorul Clinicii Medical - Creştine şi Oncologice de îngrijiri paleative din cadrul Mănăstirii Nera, localitatea Nera, judeţul Caraş Severin şi Directorul Centrului Medical - Creştin "Naturalia" din municipiul Bucureşti.

            28 Octombrie - a avut  loc întâlnirea spirituală şi seara duhovnicească cu tema: "Rolul istoric și destinul, poporului român în iconomia lucrării lui Dumnezeu", invitat de onoare fiind Părintele Protoiereu Gheorghe Colţea - Parohul Bisericii Ortodoxe Române din localitatea Moeciu de Jos şi Protopopul de Bran - Zărneşti, din frumosul ţinut românesc al Branului, din judeţul Braşov.

            03 Noiembrie – în Sâmbăta Moşilor de Toamnă a fost oficiată Slujba pomenirii/Parastasului oficiat pentru toţi Făuritorii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918… şi acest eveniment făcând parte din seria de manifestări şi momente dedicate “Anului comemorativ al Unităţii de Credinţă şi de Neam şi al Făuritorilor Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918”.

            04 Noiembrie – a avut loc spectacolul extraordinar intitulat „Bat clopotele cântând reîntregirea”, Cenaclul “Lumină Lină”, recital extraordinar cu participarea Părintelui Doru Gheaja, autorul faimoaselor cântece patriotice „Așa-i românul”, „Tu, Ardeal” , „Cântecul lui Ștefan cel Mare”, „Măi, Ardeal”.

            11 Noiembrie - în cadrul următoarei conferinţe parohiale l-am avut drept invitat special pe scriitorul, publicistul şi mărturisitorul creştin Cornel Constantin Ciomâzgă, care a vorbit despre “Har, harisme şi false truisme”

18 Noiembrie - a avut loc întâlnirea/seara duhovnicească cu tema: "Părintele Constantin Galeriu, de-un leat cu Ţara", invitat de onoare fiind Părintele Prof. Univ. Dr. Vasile Gordon - Slujitor la Biserica "Sf. Proor. Ilie Tesviteanul" - Gorgani din Bucureşti.

23 – 24 Noiembrie - un grup de douăzeci şi cinci de bărbaţi am fost într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, unde am participat la Sfintele Slujbe.

Alte detalii, amănunte, informaţii suplimentare, documentar foto – video şi informaţii suplimentare, cu privire la toate aceste momente spirituale, evenimente duhovniceşti, activităţi umanitar - bisericeşti şi acţiuni caritativ - filantropice, precum şi multe altele, puteţi găsi pe site-urile parohiilor în cauză - www.bisericasfantulantonie.ro şi www.parohiaserbanvoda.ro.

Dumnezeu să ne ajute, tuturor, în continuare, în tot lucrul cel bun! Amin!...

Mare mulţumită lui Dumnezeu pentru toate! Amin!...

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Amin!...

Bucureşti – Decembrie 2018

Cu deosebită consideraţie, în numele tuturor organizatorilor, partenerilor media şi a participanţilor, Dr. Stelian Gomboş

www.bisericasfantulantonie.ro

www.parohiaserbanvoda.ro

Telefon: 0745/265661

E-mail: stelian_gombos@yahoo.com;

steliangombos@gmail.com; steliangombos@hotmail.com

https://steliangombos.wordpress.com/

GENȚIANA GROZA: SCRISOARE CĂTRE BASARABIA

 

Îți scriu cu sufletul acum,

Spre tine cartea face drum,

Te-aștept surioară ca să vii,

Sosi-va clipa într-o zi,

Destinul, chiar de ne desparte

Cu gândul suntem mai aproape.

 

Din stele mici de caprifoi,

Suave flori de pe la noi,

Ți-oi împleti albă cunună

Înmiresmată-n voal de lună…

Tu strânge-ți pieptul într-o ie

A străbunicii lui Ilie,

 

Cusută-n seri la șezători

În cânt de fete și feciori.

O fotă coapsa să-ți mângâie,

În adorare să rămâie

Chiar cei care nesocotesc

Că ai tot sânge românesc

 

Și-aceiași ochi plini de lumină,

Nedrept e să te simți străină!

Eu știu, puterile cerești

Sparg vicleniile lumești!...

Încinge-ți brâul cu verbină

Și curcubeu, în zi senină,

 

Cu roșii maci clipind la stele,

Mulțimi petale printre ele…

Sânziene galbene să-ți fie

Pe portativ, o melodie

Și flori albastre de glicină

Să-încheie brâul de lumină.

 

Ne-om strânge-atunci în bătătură

Și-om trage-n horă strigătură

Iar doinele ne-or încânta,

Cum știi, de la străbuna ta.

Să vii surioară, că te-aștept

Că mare dor îmi arde-n piept!

george FILIP: TOAMNA DE ACASĂ

 

 

-mărturie Mariei-Sale-

 

îmi zâmbea un nor în trecere

fânul visa blând sub secere

cumpăna fântânii -mi făcea semn

prin neant zbura un cal de lemn.

 

nimeni nu ştia de unde vin

m-aşteptau doar cramele cu vin

şi din unghiul unui baldachin

mi se contura un semn Divin.

 

nu aveam răgazul necesar

noaptea trebuia să joc la zar

să mă-nfrunt cu-n jucător barbar

ce zvârlea cu zarul…doar calvar.

 

muica m-aştepta de mii de ani

să mă-ntorc cu un chimir de bani.

legea ca pe mulţii şarlatani

pradă mă dădea…la căpitani.

 

mi-am pus la ureche un cercel

şi m-am dus la râu să sorb niţel

din oglinda lui - printre băşici

îmi şoptea un ins cu cicatrici :

 

nu te duce - ţi-au întins capcane

vei avea coşmar de ghinioane

nu te-ntoarce - încă n-au uitat

că i-ai umilit  când ai plecat.

 

dar m-am dus şi am bătut la porţi

toţi ai casei mele erau morţi

uşile mă aşteptau - deschise

DA - speranţa încă NU murise...Top ziare romanesti
Abonare newsletter stiri.com.ro

Adresa de e-mail: